MENY

Petroleumsgeologi åpner mange dører

- Petroleumsgeologi er et spennende fag. Kort sagt går det ut på å forstå og forklare prosesser som i løpet av millioner av år kan ha skapt forhold i undergrunnen som ligger til rette for at der kan finnes olje og gass. Men kunnskapen kan også anvendes på mange andre områder.

ALT - Petroleumsgeologi er uhyre spennende og svært anvendelig, sier universitetslektor Lisa Bingham - Petroleumsgeologi er uhyre spennende og svært anvendelig, sier universitetslektor Lisa Bingham

Lisa Bingham er universitetslektor ved Institutt for petroleumsteknologi (IPT) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger og brenner for faget sitt.

- Gjennom seismiske undersøkelser på land og til havs, feltarbeid, prøvetaking og datasimuleringer forsøker vi å avsløre de prosessene som har ført til dagens geologi, sier Bingham.

- Ut fra disse resultatene vurderes så mulighetene for at det kan finnes hydrokarboner i form av olje eller gass i tilstrekkelige mengder til at de kan være lønnsomme å produsere, fortsetter universitetslektoren.

Ikke bare olje og gass

Bingham forteller videre at en grad i petroleumsgeologi også åpner for muligheter til å utforske andre disipliner - for eksempel økonomisk geologi, som omfatter blant annet gruvedrift og vannforsyning - eller innenfor undervisning og forskning. 

Mellom 20 og 25 studenter følger det tre-årige Bachelor-studiet i petroleumsgeologi ved UiS, og kan deretter velge å gå ut i jobb eller fortsette med masterstudier.

Spennende

- Det er spennende å studere petroleumsgeologi ved UiS.

Det slår student Lena Støle fast i foredraget sitt under Åpen dag på UiS og bekrefter påstanden med en fargerik presentasjon av feltturer og prosjektarbeid i inn- og utland - langt fra allfarveg og turistfeller.

- Den typiske førstereis-opplevelsen for en geologistudent er til det såkalte Oslo-feltet, som er en eneste stor lærebok i geologi, med mange spor etter voldsom og langvarig vulkansk aktivitet fra da landet vårt ble til.

Sosialt

- Vi har også gjort feltarbeid i Hellas – der det finnes en felt-analog til Nordsjøen - og på Mount Etna i Italia. Videre har vi deltatt i en konkurranse i Praha mot andre internasjonale universiteter og i tillegg fått prøvt oss på reelle oppgaver for industrien, sier Lena.

Petroleumsgeologi er med andre ord et spennende valg som i tillegg til faglige utfordringer også har bydd på sosiale og sportslige arrangement som høyfjells-kiting. De faglige organisasjonene har hjulpet til med finansieringen, sier Lena - og ønsker alle velkommen til Petroleumsgeologi-studiet.

Les mer om studiet i petroleumsgeologi ved Universitetet i Stavanger.

Tekst og bilder: Lars Gunnar Dahle

Student Lena Støle forteller om feltarbeid på studiet i petroleumsgeologi.

Student Lena Støle forteller om feltarbeid på studiet i petroleumsgeologi.