MENY

Petter Osmundsen fikk Lyses forskningspris

Professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger, Petter Osmundsen, fikk fredag Lyses forskningspris for 2009.

Lyses forskningspris ble delt ut under årsfesten ved Universitetet i Stavanger, og består av 50. 000 kroner og et diplom. Det var markedsdirektør i Lyse, Grethe Høiland, som sto for overrekkelsen.

– Jeg vil takke Lyse og juryen for prisen. Samtidig er det mange medforfattere som fortjener takk. Vi har et sterkt faglig miljø i faggruppen for industriell økonomi, og jeg har mange medforfattere både her og ved Oljedirektoratet, Petoro og Statoil. Jeg vil også takke for finansiering fra Norges Forskningsråd, gjennom programmet Petrosam, sier prisvinner Osmundsen.

Internasjonalt anerkjent
Petter Osmundsen ble ansatt som professor ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging i 2002, og er i tillegg professor II ved Norges Handelshøyskole. Han er en internasjonalt anerkjent forsker på sitt område - energiøkonomi - og har de siste årene vært blant UiS’ mest aktive forskere.

Osmundsen regnes som en av Norges fremste eksperter på petroleumsøkonomi, men jobber også med fagfelt som miljøøkonomi og kraftsektoren. Mye av forskningen er i skjæringsfeltet mellom økonomi og teknologi, og forskningen har fått et økende innslag av teknologi, blant annet forskning om utvikling i boreproduktivitet på norsk sokkel, og tiltak for økt oljeutvinning.

Samfunnsnyttig forskning
Juryen sier i sin begrunnelse at Osmundsen har evne til å formidle sin forskning utover akademiske kretser, og dermed gjør sin forskning mer samfunnsnyttig. Osmundsen har bred publiseringsaktivitet, blant annet med bidrag til de beste tidsskriftene innen ny økonomisk organisasjonsteori, internasjonal økonomi og offentlig økonomi. Han blir også ofte intervjuet i landsdekkende medier.

Tar initiativ
Ifølge juryen bidrar Osmundsen til fagmiljøet ved UiS/IRIS på flere måter. Spesielt trekker de fram veiledning og medforfatterskap, siden han normalt har flere medforfattere på sine arbeider. Gjennom å finne aktuelle og forskbare problemstillinger, tar Osmundsen ofte initiativ til forskning innen energiøkonomi. Han har et meget omfattende nasjonalt og internasjonalt nettverk, og gjennom nettverket skaffer han data til forskning. Osmundsen berømmes også for å være en meget positiv bidragsyter til å bygge opp det akademiske miljøet ved UiS.

Ifølge statuttene skal prisen tildeles en forsker eller forskergruppe ved UiS eller IRIS som i løpet av kalenderåret "har utmerket seg med fremragende vitenskapelig arbeid på nasjonalt eller internasjonalt nivå”.
Det skal legges vekt på kandidatenes publikasjonsvirksomhet, deres faglige anseelse og deres betydning for eget fagmiljø.

Juryen
Det er energi- og kommunikasjonsselskapet Lyse som hvert år deler ut denne prisen. I juryen sitter:
• Rektor Aslaug Mikkelsen, Universitetet i Stavanger
• Markedsdirektør Grethe Høiland, Lyse
• Administrerende direktør Anna Aabø, forskningsinstituttet IRIS
• Professor Stein Tore Nilsen, Stavanger Universitetssjukehus
• Professor Torstein Jørgensen, Misjonshøgskolen i Stavanger
• Daniel Haug Nystad, Studentorganisasjonen