MENY

Petter Osmundsen på IMF-konferanse

”International Petroleum Taxation- Theory of Optimal Design" var tittelen på innlegget som professor i petroleumsøkonomi, Petter Osmundsen, Universitetet i Stavanger, nylig holdt under konferansen til det internasjonale pengefondet (IMF), i Washington D.C.

Konferansen hadde tema "Taxing natural Resources - New Challenges, New Perspectives", og det var deltakere fra mer enn 60 land.  

Petter Osmundsen, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, har fått ansvaret for de to kapitlene som omhandler petroleumsbeskatning i et referanseverk som kommer ut etter konferansen. Verket vil hete Handbook on Resource Taxation.

Det ene kapitlet omhandler betydningen av å overholde inngåtte skatteløfter.

- Oljeprisoppgangen har medført en rekke konvensjonelle og ukonvensjonelle skatteøkninger for oljeindustrien, sier Petter Osmundsen. - Én problemstilling som drøftes er om man bør velge skattesystemer som i større grad responderer på endringer i oljepris - såkalte progressive skattesystemer - slik at man unngår ad hoc skattejusteringer.

Det andre kapitlet, som har Chief Analyst Kjell Løvås i StatoilHydro som medforfatter, sammenligner konsesjonssystemer (benyttet i OECD-området) medproduksjonsdelingsavtaler (benyttet utenfor OECD).

- En relevant problemstilling for land utenfor OECD er at ressurslandene gjerne vil ha inntektene tidlig og i tillegg ønsker at utenlandske selskaper skal bære det meste av investeringene, sier Osmundsen. - Store utlegg i oppstarten av et prosjekt tilsier at oljeselskapene må beholde en del av oppsiden i driftsfasen, noe som begrenser mulighetene for progressivitet. Referanseverket vil ligge til grunn for IMFs rådgivning overfor ressursrike land utenfor OECD.