MENY

Petter Osmundsen tildelt NPF-prisen

Petter Osmundsen, professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger, er tildelt NPF-prisen 2012 av Norsk Petroleumsforening.

– Petter Osmundsen får prisen for sitt mangeårige engasjement og bidrag til å sette viktige oljepolitiske problemstillinger på dagsorden, sa styreleder for NPF-prisen, Egil Bergsager, under utdelingen på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord tirsdag kveld.

Det melder Norsk Petroleumsforening på sine nettsider

NPF-Prisen er bransjens høyeste utmerkelse og tildeles årlig en person eller institusjon som gjennom sitt arbeid og/eller engasjement har bidratt til å sette en problemstilling som er viktig for bransjen på den nasjonale dagsorden.

– Aktiv bidragsyter
Det er Norsk Petroleumsforenings medlemmer som foreslår kandidater til prisen. Økt forståelse for og kunnskap om betydningen av bransjen er sentralt ved vurderingen av kandidater. Valg av prisvinner skjer gjennom en bredt sammensatt komite.

– Professor Petter Osmundsen har gjennom mange år, og i høy grad også det siste året, bidratt til å sette viktige oljepolitiske problemstillinger på dagsorden. Han har vært en svært aktiv bidragsyter til økt kunnskap og forståelse om samfunnsmessige aspekter relatert til petroleum og energi, gjennom både forskning og løpende debatt i pressen, faglige forum, konferanser og seminarer. Samtidig har han greid å drive aktiv forskning, sa Bergsaker.

Faglig tyngde
Petter Osmundsens mangeårige bidrag til å sette viktige temaer for bransjen på dagsorden, hans kunnskap, faglige tyngde, pågangsmot og store arbeidskapasitet, ble spesielt trukket frem av Bergsager.

Petter Osmundsen er professor ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP) ved Universitetet i Stavanger. Han har tidligere vunnet Lyses forskningspris og Stavanger forums formidlingspris.