MENY

Philip Lalander ny professor ved SV-fakultetet

Philip Lalander er ansatt i midlertidig stilling som professor i sosialpsykologi tilknyttet HUSK-prosjektet ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet.

Philip Lalander er ansatt som professor i sosialpsykologi ved Växjö Universitet i Sverige. Han har filosofie doktorsexamen i sosiologi ved Gøteborgs universitet fra 1998, og hans forskningsprosjekter er knyttet til sosialt arbeid.

Lalander starter ved Institutt for sosialfag 1.7.2010 og er ansatt til og med 30.6.2011. Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Philip Lalander skal blant annet bistå med publisering av data og vitenskapliggjøring av forskningsmetoden i HUSK-prosjektet (Høgskole- og universitetessosialkontor).