MENY

Pianistens rolle i en atonal sangsyklus

Friederike Wildschütz disputerer ved Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger 19. mars 2018. Hun har sett på pianistens rolle i Arnold Schönbergs sangsyklus «Das Buch der hängenden Gärten» fra 1909.

«Das Buch der hängenden Gärten», opus 15, regnes som en av de viktigste sangsyklusen i det 20. århundre og det er tidligere ikke forsket på pianistens rolle ved fremføring av sangene.

Sangsyklusen har et atonalt tonespråk. Krever en slik sangsyklus andre ferdigheter av pianisten? spør Friederike Wildschütz i avhandlingen som har tittelen «Into the Hanging Gardens. A Pianist's Exploration of Arnold Schönberg's Opus 15».

Mulig å spille ordene i diktet?

Sangsyklusen er basert på dikt av Stefan George som beskriver en kjærlighetshistorie mellom to unge mennesker i en hage. Det ender med at kvinnen drar og hagen oppløses.

I det kunstneriske forskningsprosjektet «The Voice of the Piano» undersøker Wildschütz om det er mulig og hensiktsmessig å nærme seg sangsyklusen gjennom Georges dikt og så å si spille ordene.

Fører det å framføre verket som pianist med seg erfaringer eller inntrykk som kan knyttes til enten dikteren eller til komponisten?  

Hva krever verket av pianisten?

Krever Schönbergs musikalske språk i denne syklusen, i begynnelsen av hans såkalte atonale periode, nye ferdigheter og kompetanser fra pianisten?

Wildschütz forskning gir viktig kunnskap om fremføring av komposisjoner fra overgangen mellom tonalitet og atonalitet innen tysk lied fra det tidlige 20. århundre. Den gir også en bedre forståelse av dette viktige verket i musikkhistorien.

Tre versjoner av verket

I forbindelse med doktorgradsarbeidet fremførte Friederike Wildschütz opus 15 i tre ulike kontekster: en med andre lieder med tekster av Stefan George, en med andre lieder av Arnold Schönberg og en med andre lieder komponert i 1908 og 1909.

Forskningsprosjektet sporer den kunstneriske prosessen bak fortolkningene og hvordan pianistens forståelse av og tilnærming til verket og dets framføring forandret seg gjennom prosjektet.

Prosjektet formidler innsikter som ble utviklet gjennom et inngående studium av diktene, musikken, relevant litteratur og opptak, og gjennom øving og framføringer av syklusen.

Se prosjektet

Prosjektet er finansiert av Universitetet i Stavanger og inngår i Det nasjonale program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Forskningsprosjekts kunstneriske sluttprodukt besto i en konsert for hver kombinasjon, en avslutningskonsert og refleksjonsteksten «Into the Hanging Gardens: A Pianist's Exploration of Arnold Schönberg's Opus 15».

Hele prosjektet er tilgjengelig på https://www.researchcatalogue.net/view/304529/304530.

Hovedveileder for doktorgradsarbeidet har vært professor Erling R. Eriksen ved Fakultet for utøvende kunstfag ved UiS. Medveileder har vært Darla Crispin fra Norges musikkhøgskole.

Disputasen finner sted klokken 18.00 mandag 19. mars 2018 ved Fakultet for utøvende kunstfag, rom 1301. Alle interesserte er velkomne!

Friederike Wildschütz er 34 år og bosatt i Stavanger. Hun er utdannet klaverpedagog og utøvende musiker (klaver) ved Hochschule für Musik Franz Liszt i Weimar i 2007 og 2009, har master i utøvende musikk (klaver) ved UiS i 2011 og Postgraduate diploma i utøvende musikk ved UiS fra 2012. Hun arbeider som akkompagnatør og universitetslektor ved Fakultet for utøvende kunstfag ved UiS.

Tekst: Elin Nyberg

 

Friederike Wildschütz

Friederike Wildschütz disputerer mandag 19. mars. (Foto: Julie Vold)