MENY

Planlegger nytt bygg på Jernaldergården

Med rundt 20.000 besøkende i året er Jernaldergården ett av Stavangers viktige turistmål. Nå planlegger Universitetet i Stavanger et flott besøkssenter i tilknytning til turistattraksjonen.

Bilde av tegningen til nytt velkomstbygg på Jernaldergården. Tegninger av østfasaden til det planlagte besøkssenteret på Jernaldergården.

- Det er viktig å få dette bygget realisert. Jernaldergården er et av de viktigste turistmålene i Stavanger og omegn, og uten nytt servicebygg er alternativet å stenge gården for publikum, sier ressursdirektør ved Universitetet i Stavanger, Rolf Ljøner Ringdahl.

- Vi gleder oss til å kunne tilby flotte fasiliteter både til besøkende fra regionen og turister som kommer langveisfra, og ikke minst gi våre ansatte skikkelige arbeidsforhold, sier Ole Madsen, direktør ved Arkeologisk museum.

Avgjørende for driften

Det er Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger som har ansvar for formidlingen på Jernaldergården, og museet har i mange år hatt planer om et nybygg.
For et drøyt år siden tok derfor Arkeologisk museum initiativet til en mulighetsstudie til et bygg på Jernaldergården. Anlegget har lenge slitt med for dårlige garderobe- og kontorfasiliteter for de ansatte. Museet har også opplevd at cruiseselskap avbestiller besøk på Jernaldergården på grunn av dårlige toalettforhold, og manglende fremkommelighet for rullestolbrukere. 

Et godt samarbeid med Stavanger kommune har gitt muligheter for brakker de siste årene. Dette er ikke tilfredsstillende, og kommunen har gitt beskjed om at Jernaldergården ikke kan regne med å få dispensasjon til disse i hvert år framover. Dermed er et nybygg avgjørende for den videre driften av dette viktige kulturminnet.

- Vi er en region i omstilling. Nedgangen i oljenæringen har skapt utfordringer og det er viktig å få flere bein å stå på. Turismen øker, og videreformidling av vår kulturarv er en viktig stasing. Her spiller Jernaldergården en sentral rolle. Det er vår flotte natur som sammen med våre kulturelementer gjør Fjord Norge til et internasjonalt reisemål, poengterer Madsen. 

To etasjer

Det nye planlagte servicebygget skal inneholde garderobe, toaletter, undervisningsverksted, utstillingsareal, kafé og lokaler for selskap, kurs og konferanser. Det er et to etasjes bygg som vil bli bygget inn i terrenget, på områdets laveste punkt. Bygget skal ligge utenfor kulturminnegrensen, og i dag er området regulert til parkeringsplass. Rogaland fylkeskommune har nylig gjort arkeologiske registreringer i det aktuelle området, uten å ha gjort funn som påvirker byggeprosessen.

Ledelsen ved UiS gikk i fjor inn for planene om et servicesenter på Jernaldergården, og det er Statsbygg som står som byggherre. I fjor høst utlyste Statsbygg en arkitektkonkurranse, som ble vunnet av arkitektbyrået NUNO. Bygget er nå ferdig prosjektert.

- Vi har hatt et god dialog med både Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune i denne prosessen, og har tro på at et bygg kan stå ferdig i løpet av sommeren 2017, sier ressursdirektør Ringdahl.

Viktig satsing

Jernaldergården har vært en del av formidlingstilbudet ved Arkeologisk museum i over 40 år. Det har vært en viktig satsing for museet, som ønsker å vise en gårdsbosetning fra Folkevandringstiden ((350 – 550 e.kr.), en periode som var viktig i Rogalands forhistorie.

- Det er viktig for museet, og for regionen, at vi kan fortsette formidlingstilbudet på Jernaldergården. Både for befolkningen lokalt og i turistsammenheng. Her har vi nå en unik mulighet til å kombinere det å lære om folkevandringstiden med arrangementer, sier museumsdirektør Ole Madsen. 

- Jernaldergården står nå ved et veiskille, hvor man enten må oppgradere fasilitetene, eller avvikle formidlingen. Både på grunn av personalmessige hensyn, og for besøkende sin opplevelse av gården, fortsetter han.

Husene på Jernaldergården er eid av Stiftelsen Ullandhauggarden. Stiftelsen er nært knyttet il Arkologisk museum, og Ole Madsen er styreleder. Det er også Arkeologisk museum som har ansvar for formidlingen på Jernaldergården.
- Vi gleder oss til bygget står ferdig, og vi har mange spennende planer, sier Madsen.

Bilde av Jernaldergården om blokkene bak.

Jernaldergården