MENY

Planlegger opplevelsessenter på Ullandhaug

Publikum som oppsøker Ullandhaug kan få sitt publikumssenter. Med i planene er Ullandhaug Økologiske Gård, Jernaldergården, Botanisk hage og Norsk hotellhøgskole (NHS). Målet er å bedre tilgangen til området og gi et rikere aktivitetstilbud til turister, studenter og andre besøkende.


F.v. Jostein Hertwig, daglig leder ved Ullandhaug Økologiske Gård, Dag Jenssen, instituttleder ved NHS - Institutt for økonomi og ledelse, UiS og Helge Ole Bergesen, leder av interimstyret.

Sentralt i planene står et nytt publikumsanlegg som skal bygges i tilknytning til den gamle låven på Ullandhaug Økologiske Gård. Det planlagte bygget, som er tegnet av arkitektene Snøhetta AS, skal blant annet inneholde restaurant, hvor NHS-studentene vil få mulighet til praksis. Det skal også satses på omvisninger i området og undervisning i lokalene. Fra det spektakulære senteret med store glassfasader, vil publikum ha utsikt til Stavanger sentrum, fjord og fjell, samt en moderne campus.

- Vi skal samle aktivitetene på Ullandhaug i et mottakssenter som binder sammen de ulike destinasjonene. Anlegget skal være en port til aktivitetene på Ullandhaug, sier Helge Ole Bergesen, som leder interimstyret.

Bergesen ser for seg gangsti fra gården og ned til Botanisk hage, inn på campus og videre opp til Jernaldergården.

Instituttleder Dag Jenssen, NHS- Institutt for økonomi og ledelse, sier at NHS har stor interesse for senteret, og tror den planlagte restauranten vil kunne bety verdifulle praksismuligheter for studenter ved ulike fag på NHS.

- Studenter innen kjøkken- og restaurantledelse kan få mulighet til å trene seg her. Jeg ser også for meg etterutdanningsmuligheter innen reiseliv, sier Jenssen.

Han legger til at universitetet og gården allerede samarbeider om dyrking av økologiske vindruer.


Jostein Hertwig, daglig leder ved Ullandhaug Økologiske Gård, viser frem modellen av det planlagte publikumssenteret. Bygget er tegnet av det verdenskjente arkitektkontoret Snøhetta AS.

På senteret skal det i tillegg satses på alternativ energi.

- Dette blir et utstillingsvindu for alternativ energi. For UiS, som jo er et energiuniversitet, kan deltakelsen bli viktig, mener Jostein Hertwig, daglig leder ved Ullandhaug Økologiske Gård.

Prosjektet har et budsjett på 50 millioner, og det jobbes nå med å få finansieringen i orden. Nybygget planlegges ferdigstilt i 2008. Dette inngår for øvrig i kulturhovedstadsprosjektet Norwegian Wood.


De økologiske vinrankene på Ullandhaug Økologiske Gård er dyrket i samarbeid med UiS.