MENY

Planteforskere til Stavanger

Centre for Organelle Research (CORE) ved Universitetet i Stavanger blir vertskap for en internasjonal kongress om planteforskning i august 2011.

Hvert år presenterer Scandinavian Plant Physiology Society (SPPS) siste nytt på forskningsfronten innen planteforskning. SPPS-kongressene pleier å samle opptil 300 deltakere.

Når SPPS-konferansen 2011 legges til Stavanger, blir det et særskilt fokus på hvordan planteforskning kan brukes innen industri og innovasjon.

– For CORE og UiS er dette et veldig viktig oppdrag, sier professor Simon G. Møller. Han er leder for Centre for organelle research og sitter i styret for SPPS.

Toppforskere
– Dette er den første internasjonale konferansen som CORE arrangerer. Den vil være en god opplæringsfase med tanke på større konferanser som vi ønsker å holde i fremtiden. Siden vi inviterer internasjonale toppforskere til å gi seminarer under konferansen, vil CORE også bli eksponert ytterligere.

Bredt perspektiv
– Vi har også planlagt å ha et bredt perspektiv på konferansen, hvor vi inviterer oljeselskap og industri som vil snakke om bruken av planter i deres virksomhet, sier Møller.

Programmet er ikke ferdig utarbeidet, men kongressen vil inneholde både forelesninger og presentasjoner som vil være av stor faglig interesse.

Informasjon vil bli lagt ut på våre konferansesider.