MENY

Polina Matre disputerer

Polina Matre disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger fredag 16. oktober 2009 med avhandlingen Protein Phosphatase 2A and Regulation of Nitrate Reductase in Plants.

Disputasen finner sted fredag 16. oktober kl. 12.15 i auditorium E-164, Kjølv Egelands hus, inngang sør.

Prøveforelesning kl 10.00. Oppgitt emne for prøveforelesningen:"Signals for subcellular targeting of proteins".

Om avhandlingen
Dyr og mennesker er helt avhengige av å få nitrogen tilført gjennom kosten. I praksis betyr dette tilførsel av nitrogen fra proteiner. Denne næringskjeden starter med at uorganisk nitrogen tas opp fra jorda av planter, reduseres og bygges inn i aminosyrer (nitrogenassimilasjon) og videre i proteiner.

Hensikten med denne doktorgradsoppgaven har vært å undersøke hvordan nitrogenassimilasjon reguleres. Prosjektet gikk ut på å lokalisere fosfataser som potensielt er involvert i regulering av nitrogenassimilasjon. I dette arbeidet er det brukt modellplanten Arabidopsis thaliana. Ved hjelp av muterte planter har vi identifisert proteiner som sannsynligvis er involvert i reguleringen, og vi har testet hvordan disse proteinene fungerer.

Det er viktig at nitrogenassimilasjonen er best mulig optimalisert fordi nitrogen er vanligvis en begrensende faktor for plantevekst og en viktig kostnadsfaktor i landbruket, samtidig som nitrogen er en kilde til forurensing av miljøet.

Fra Russland
Polina Matre er fra Novosibirsk, Russland. Hun er utdannet MS i genetikk og cellebiologi (1994),  Novosibirsk State University, Russland, og en MBA fra University of Houston (2002).

Bedømmelseskomité: 1. Professor Carol MacKintosh, University of Dundee, Skottland. 2. Dr. Martine Pastuglian, INRA Centre de Versailles, Frankrike. 3. Professor Sigrun Reumann, Universitetet i Stavanger, (administrator).

Hovedveileder: Professor Cathrine Lillo, Institutt for matematikk og naturvitenskap, Universitetet i Stavanger.

Leder av disputasen: Instituttleder Bjørn Hjertager, Institutt for matematikk og naturvitenskap, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS.