MENY

Politipatruljer jakter risiko

Patruljerende politi leter etter de potensielt mest alvorlige oppdragene. De prioriterer oppdrag ut fra egne følelser og interesser, og ser bort fra hvor sannsynlig det er at de alvorligste hendelsene faktisk vil finne sted. Det viser forskning fra UiS.

I en fersk doktorgrad i risikostyring og samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger, konkluderer seniorrådgiver Kristin Hellesø-Knutsen i Politidirektoratet med at patruljerende politi prioriterer oppdrag ut fra egne følelser og interesser.

Forskningen dreier seg om hva patruljerende politifolk bruker tiden sin på mens de venter på oppdrag fra operasjonssentralen.

– Patruljerende politi leter etter det potensielt farligste oppdraget, det som kan ramme hardest. De bringer inn sine egne følelser og det de selv er opptatt av når de vurderer hvilke risikosituasjoner det er viktig å redusere, sier Hellesø-Knutsen, som nevner jakt på store mengder narkotika og våpen som eksempler på slike oppdrag.

Hellesø-Knutsen er blant de første til å legge politifolks tanker og følelser rundt risiko under lupen. Studien hennes dekker syv ulike politidistrikt i Norge og er en av få kvantitative studier som er gjort i Norden av patruljerende politi.

I forskningen sin har hun observert politipatruljer i 230 timer og fått svar fra 380 politifolk gjennom en spørreundersøkelse.

Lite styring ovenfra
Ifølge Hellesø-Knutsen opplever patruljerende politi å være lite styrt av ledere og beslutninger tatt høyere oppe i politiorganisasjonen. De opplever at de har gode muligheter til å prioritere ut fra sine egne vurderinger.

– Valgene de tar ser ut til å være lite styrt ovenfra. Dette kan få mange praktiske konsekvenser for hvilke situasjoner de søker å avdekke, når vi vet at de prioriterer oppdrag ut fra egne følelser og interesser samtidig som de har et stort handlingsrom, sier Hellesø-Knutsen.

– Politifolks jakt på alvorlige hendelser kan gå på bekostning av andre typer hendelser, slik som uønsket atferd i trafikken. Statistikken viser at uønsket atferd i trafikken skjer oftere enn de potensielt alvorlige hendelsene som politifolkene selv mener de må prioritere, sier hun.

Hellesø-Knutsen, som for tiden jobber med et læringsprosjekt hos politiet, anbefaler en tettere dialog mellom operative politifolk og deres nærmeste ledere.

Disputas ved UiS
Studien til Hellesø-Knutsen gir kunnskap om operative tjenestepersoners risikooppfatning og prioriteringer; et tema som har blitt særlig aktuelt etter 22. juli-kommisjonens rapport og Politianalysen.

Studien løfter også fram betydningen av følelser i oppfatninger av risiko og hvordan forholdet mellom sannsynlighetsvurderinger og konsekvensvurderinger av risiko bedre kan forstås. 

Kristin Hellesø-Knutsen er fra Oslo og jobber som seniorrådgiver i Politidirektoratet. Hun har hovedfag i psykologi fra NTNU. Doktorgradsarbeidet hennes er finansiert av Politihøgskolen.

Fredag 6. desember disputerte hun ved Universitetet i Stavanger. Tittelen på avhandlingen er «Jakten på risiko. Vurderinger, følelser og valg hos patruljerende politi».

Se bladbar pdf-versjon av avhandlingen eller last ned pdf-versjonen 

Se også: 
Program for Samfunnssikkerhetskonferansen 2014 ved UiS, der et av temaene er organisasjonsutfordringer i politiet.
 

Kristin Hellesø-Knutsen (Foto: Sturlasson)

JAKTER RISIKO: – Patruljerende politi leter heller etter situasjoner de oppfatter som alvorlige, men som opptrer relativt sjelden, enn mindre alvorlige situasjoner, som skjer oftere, sier Kristin Hellesø-Knutsen, som har forsket på patruljerende politi i Norge. (Foto: Sturlasson)