MENY

Polsk oljeselskap gir 4,6 millioner til UiS

Pengene fra oljeselskapet PGNiG Norway AS skal brukes til forskning på injisering av CO2 i oljereservoarer. Ved å sprøyte inn CO2 slår oljeselskaper to fluer i én smekk. Injisering av CO2 i reservoarer har som mål å både begrense global oppvarming og å øke oljeutvinning.

– Ved å gi disse midlene til universitetet ønsker vi å bidra til teknologisk utvikling, sier Geir Kvæl, administrerende direktør i PGNiG Norway AS.

Pengene skal brukes på prosjektet ”CO2 Injection as a Tool for Increased HC Product on the NCS”, som starter opp i 2011 og avsluttes i 2016. Det forskes allerede på injisering av CO2 i oljereservoarer på UiS og det blir nå mulig å øke omfanget av forskingen på temaet. Ved å injisere CO2 kan oljeselskaper få ut mer olje fra reservoarer. Lagring av karbondioksid i oljereservoarer kan også være et tiltak for å bremse global oppvarming. Målet med metoden er å fange og lagre CO2 i stedet for å slippe karbondioksid ut i atmosfæren. Langsiktig lagring av CO2 er fortsatt uprøvd og det er faglig uenighet knyttet til bruk av karbonlagring. I både Norge og andre land arbeides det med å utvikle bedre metoder for å fange og lagre CO2.

– Det gjenstår mange utfordringer knyttet til injiseringen og det er nødvendig med mer forskning på området, sier Jann Rune Ursin, leder for Institutt for petroleumsteknologi.


Fremmer norsk-polsk samarbeid

– Vi er et polsk selskap i Norge og ønsker å fremme norsk-polsk samarbeid. Dette er en bransje hvor begge landene har sine helt spesielle erfaringer. Polen startet med olje- og gassproduksjon som det første landet i Europa i 1854, sier Kvæl.

PGNiG Norway holder til på Forus og eies av The Polish Oil & Gas Company (PGNiG SA). 75 prosent av PGNiG SA eies av den polske staten.


Utveksling av forskere og studenter
Den nye avtalen legger opp til økt samarbeid mellom polske AGH University of Science and Technology og UiS. Hvert år skal to tidligere AGH-studenter tas opp ved UiS og delta i UiS’ forskergruppe for CO2-injisering. Studentene skal skrive masteroppgave som er knyttet til temaet. De første starter opp i august, 2011. Forskere fra det polske universitetet skal også delta i gruppen.
PGNiG Norway skal inngå en avtale med AGH som ligner avtalen med UiS. Planen er at forskere og studenter ved UiS skal delta i forskingsprosjekt ved det polske universitetet.

– Dette er første steg i et langvarig samarbeid med PGNiG, AGH og Polen, sier Terje Frøiland, leder for eksterne relasjoner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS.