MENY

Populære forelesninger på nett

I høst la UiS ut de store fellesforelesningene i naturfag på nettet. Det ble populært blant studentene. Rundt fem hundre forelesninger blir overført hver dag.

Debatten om podcast og nettoverføring (”streaming”) av forelesninger går over hele landet. Er universitetene gammeldagse som ikke satser mer på dette? Eller vil slike tilbud føre til at studenter holder seg hjemme og dermed går glipp av viktig kunnskap?

Gode tall
Ved Universitetet i Stavanger tyder tallene i hvert fall på at behovet fins. Hittil er det registrert 11 000 enkeltoverføringer av fellesforelesningene i matematikk, fysikk og forkurs for ingeniører.

Siden mengden av forelesninger som ligger ute øker for hver dag, stiger også antall totale visninger. Det skyldes at studentene også går tilbake og repeterer eldre forelesninger.

Fornøyd
– Jeg synes dette er et meget bra tiltak. At forelesningene er tilgjengelige i ettertid, viser at UiS har en moderne og tidsriktig undervisningsstil. Jeg vil påstå at det hever kvaliteten på undervisningen og senker strykprosenten, sier Bjørn Folkvord Esaiasen.
Bachelorstudenten i elektronikk føler seg tryggere når han har muligheten til å repetere i ettertid.

– Du slipper å sitte og notere som besatt, noe som faktisk kan føre til at du går glipp av ting som blir sagt under forelesningen, sier han.

Nytt av året
En medstudent av ham jobber i Nordsjøen ved siden av studiene og bruker muligheten aktivt.

– Når han er offshore, følger han forelesningene over nettet. Dette tilbudet gjør det faktisk mulig for ham å kombinere jobb og studier. Det kan også være andre årsaker til at studenter blir forhindret fra å være på enkelte forelesninger, sier Esaiasen.

Tidligere har fellesforelesningene i matematikk på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet blitt direkteoverført til en annen sal fordi det ikke er plass til alle studentene i det store auditoriet.

I år er tilbudet utvidet, slik at de store fellesforelesningene kan overføres til den enkeltes pc. De drøyt åtte hundre studentene får en lenke til en nettside der alle forelesningene blir liggende ut studieåret.

Det er universitetets enhet for nettbasert opplæring, NettOp, som har gjort det tekniske arbeidet.

Helautomatisk
Ifølge underdirektør Atle Løkken er det bare NTNU og Universitetet i Stavanger som har et slikt tilbud. UiS var likevel først i Norge med et helautomatisk system. Opptakene begynner og stopper til forhåndsbestemte tider og legges ut på nettsiden etterpå uten behov for menneskelig arbeidskraft i den tekniske produksjonen.

– Foreløpig blir det produsert 25 timer forelesninger i uken. Potensialet er mye større. Det ligger også mange flere muligheter for læring i dette systemet som vi ikke har tatt i bruk ennå, sier Løkken.

Over 500 visninger per dag
Tiltaket ble innført etter ønske fra studentene selv. Tidlig denne uken registrerte NettOp over 11.000 visninger, og tallet stiger med mellom 400 og 600 daglig.

– Tallene har gått i taket, til tross for at tiltaket ikke er blitt markedsført overfor studentene. Det forteller meg at det finnes et behov for slike tjenester der ute, sier Atle Løkken.