MENY

Populære studier i lokalt opptak

Det er populære studier ved alle fakulteter og en stabil utvikling fra 2007 til 2008. Dette viser de ferske søkertallene for det lokale opptaket til UiS. Internasjonale studieprogram har også god søkning.

Studier med undervisning på engelsk er populære. Blant disse finner vi et nytt toårig masterstudium i miljøteknologi og det toårige masterstudiet i internasjonal hotell- og reiselivsledelse. Disse topper lista over studier med flest primærsøkere per studieplass i det lokale opptaket. Årsstudiet i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter har totalt sett flest primærsøkere i det lokale opptaket. Dernest følger det toårige masterstudiet i samfunnssikkerhet.

Det lokale opptaket til Universitetet i Stavanger omfatter i hovedsak påbyggingsstudium, to-årige mastere, fordypninger og bachelorstudier ved Institutt for musikk og dans og førskolelærerutdanning, deltid. I forrige måned ble søkertallene gjennom Samordna opptak offentliggjort. Totalsøkertallene til UiS (Samordna Opptak og Lokalt opptak) er da oppe i 18 312 søkere.

Internasjonal hotell- og reiselivsledelse frister
Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er det altså master i internasjonal hotell- og reiselivsledelse som troner på søkertoppen. UiS er eneste utdanningsinstitusjon i Norge som tilbyr en slik master i internasjonal hotell- og reiselivsledelse på engelsk. Deretter følger master i samfunnssikkerhet like bak med 5,8 primærsøkere per studieplass, og videre master i endringsledelse med 5,3.

Masterstudiet i samfunnssikkerhet har det høyeste antallet primærsøkere på fakultetet og nest best på UiS med 173 primærsøkere i 2008. Master i økonomi og administrasjon er på tredjeplass ved UiS totalt sett med sine 170 primærsøkere. Videre er det 107 primærsøkere til masteren i internasjonal hotell- og reiselivsledelse. Når det gjelder videreutdanninger er psykisk helsearbeid tverrfaglig og kreftsykepleie godt søkt.

— Vi gleder oss over at vi har populære studier og vil fortsette å jobbe for å gjøre våre studier attraktive. Spesielt gledelig er det å kunne tilby masteren i internasjonal hotell- og reiselivsledelse på engelsk og registrere at den er så godt søkt, sier prodekan for undervisning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Eva Hærem, som også er godt fornøyd med at alle instituttene har god søkning.

Miljø, petroleum og offshore attraktivt
Ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er det masterstudiet i miljøteknologi som har flest primærsøkere, 7,2 søkere per studieplass. Deretter følger det engelskspråklige masterstudiet i petroleumsteknologi med 7 primærsøkere per plass. Dette er det tredje mest populære studiet totalt sett ved UiS.

Masterstudiet i industriell økonomi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er også godt søkt med sine 4,5 primærsøkere per studieplass. Deretter følger Offshore Technology for internasjonale studenter med 4,4 primærsøkere per plass.

Den engelskspråklige masteren i petroleumsteknologi har flest primærsøkere ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet med 139 søkere. Offshore Technology for internasjonale studenter har 87 primærsøkere. Av videreutdanninger er ett-årig petroleumsteknologi godt søkt.

— Vi er meget godt fornøyd med årets søkertall til de engelskspråklige masterstudiene ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, uttaler instituttleder Ole Andreas Songe-Møller på Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi.

Han sier at UiS har bygget opp flere internasjonalt attraktive utdanningsløp innen petroleum og offshore. Mange av fakultetets studenter kommer dessuten fra land som er i ferd med å bygge opp sin petroleumsvirksomhet.

Dans, jazz og idrett etterspurt
Faglærerutdanning i dans har flest primærsøkere per studieplass ved Det humanistiske fakultet, med 5,9 søkere per plass. Tett bak følger faglærerutdanning i jazzmusikk med 5,7 og videre årsstudium i kroppsøving/idrett med 4,3.

Årsstudiet i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter (NOMSA) ved Det humanistiske fakultet har totalt flest søkere i det lokale opptaket ved UiS med 199 primærsøkere. Også praktisk pedagogisk utdanning deltid og heltid har mange søkere, med henholdsvis 112 og 99 primærsøkere. Når det gjelder videreutdanning for lærere har kroppsøving/idrett og engelsk med didaktikk gode søkertall.  

 

De ti studiene med flest søkere per studieplass i det lokale opptaket ved UiS. Antall studieplasser i parentes.

Studium

Primærsøkere per studie-
plass

Totalsøknader

2-årig masterstudium i miljøteknologi –Environ-mental technology – TN

 7,2 (10)

 188

2-årig masterstudium i internasjonal hotell- og reiselivsledelse – SV

 7,1 (15)

 133

2-årig masterstudium i petroleumsteknologi,  engelsk variant – TN

 7 (20)

 715

4-årig bachelor faglærer-utdanning i dans – HF

 5,9 (15)

 89

2-årig masterstudium i samfunnssikkerhet– SV

 5,8 (30)

 302

Bachelor faglærerutdanning i jazzmusikk – HF

 5,7 (6)

 39

2-årig masterstudium i endringsledelse – SV

 5,3 (20)

 283

2-årig masterstudium i industriell økonomi – TN

 4,5 (15)

 161

2-årig masterstudium i offshore technology, internasjonalt opptak – TN

 4,4 (20)

 516

Årsstudium kroppsøving/
idrett – HF

 4,3 (20)

 572

SV= Det samfunnsvitenskapelige fakultet, HF= Det humanistiske fakultet, TN= Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Primærsøkertallet er studentenes førstevalg.

De ti mest søkte studiene i det lokale opptaket ved UiS rangert etter antall primærsøkere. Antall studieplasser i parentes.

 

Studium      

                           

Primærsøkere

Totalsøknader

Årsstudium i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter (NOMSA) – HF

 199 (60)

 353

2-årig masterstudium i samfunnssikkerhet– SV

 173 (30)

 302

2-årig masterstudium i økonomi  og administrasjon – SV

 170 (50)

 222

2-årig masterstudium i petroleumsteknologi, engelsk variant – TN

 139 (20)

 715

2-årig praktisk pedagogisk utdanning, deltid – HF

 112 (80)

 179

2-årig masterstudium i internasjonal hotell- og reiselivsledelse – SV

 107 (15)

 133

2-årig masterstudium i endringsledelse – SV

 106 (20)

 283

Årsstudium i praktisk pedagogisk utdanning, heltid – HF

 99 (60)

 152

4-årig bachelor faglærerutdanning i dans – HF

 88 (6)

 89

2-årig masterstudium i offshore technology, internasjonalt opptak – TN

 87 (20)

 516

Les også: Mastere på vei opp