MENY

Positiv ekspertvurdering av master i migrasjon

- Sluttvurderingen av pensumutviklingsprosjektet fra ekspertgruppen i Brussel er nå fremlagt og den omtaler prosjektet i positive og bekreftende vendinger, forteller Cecilie Cave, programkoordinator for Joint Master in Migration and Intercultural relations opp ved UiS.

Høsten 2006 startet Joint Master in Migration and Intercultural relations opp ved UiS, utformet i samarbeid med europeiske partnerinstitusjoner, med det formål å tilby masterstudier til både interne studenter ved UiS samt studenter tatt opp ved partnerinstitusjonene.

Utviklingen av graden ble støttet av EU gjennom Erasmus pensumutviklingsprosjekt og Erasmus intensivprogram (Erasmus CD og IP). UiS har vært koordinator for prosjektet. Foruten UiS består konsortiet av University of Nova Gorica (Slovenia), Carl Ossietzky University Oldenburg (Tyskland) og Unversidade Aberta (Porugal).

Ros for god praksis
I sluttvurderingen fremhever det at ”prosjektets resultat og reelle implementering fortjener ros og oppmerksomhet. Utviklingen av administrative verktøy, informasjonsdannelse, læremessig tilnærming og den helhetlige filosofien bak prosjektet kan spres as ett eksempel på god praksis og bær være av interesse for alle som har ønske rom å utvikle ett joint utanningsprogram.”

Videre fastslås det at ”foreningen av nettbasert undervisning og tradisjonell klasseromsundervisning i den læremessige tilnærmingen gjør programmet attraktivt.”

- Hyggelig for HUM
Ekspertgruppen i Brussel anbefaler at ”formidlingsaktiviteter intensiveres betraktelig slik at programmet kan bli bedre synnliggjort.” Videre tilrås det at ”prosjektkoordinatorens tydlige fremtidige utviklingsplaner for programmet definitivt bør bli fulgt opp.”

- Dette er svært hyggelig for humanistisk fakultet i lys av anstrengelsene det har tatt i videreføringen av joint masteren, sier programkoordinator Cecilie Cave og nettverkskoordinator Dan D. Daatland ved UiS.

Les mer om prosjektet på Senter for Internasjonalisering av høyere utdannings nettsider!