MENY

Positivt om førskoleutdanningen

Førskoleutdanningen ved Universitetet i Stavanger omtales positivt i NOKUTs evalueringsrapport.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har evaluert førskolelærerutdanningene på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. På landsbasis konkluderer NOKUT med at førskolelærerutdanningen i Norge holder mål, men at variasjonene er store.

Førskoleutdanningene ved UiS får positivt omtale på flere områder. Både den høye gjennomstrømningen av studenter, internasjonalisering og tilbudet til deltidsstudenter framheves som positive.

Sterke studenter
NOKUT viser ellers at UiS ligger nær gjennomsnittet blant landets førskolelærerutdanninger, både med hensyn til studentenes alder, inntakskvaliteten målt i karakter- og konkurransepoeng og også når det gjelder resultater som fullføring på normert tid og årlig studiepoengproduksjon.

Det er i utgangspunktet mange søkere til førskolelærerutdanningen ved UiS, og det er derfor også mange sterke studenter.

- Det er gledelig å lese at førskoleutdanningen ved UiS får gode vurderinger av NOKUT. Vi utmerker oss på viktige områder, men vi ser også at vi har potensial til å gjøre utdanningen enda bedre. Dette gjelder blant annet å integrere den økte forskningsinnsatsen enda tettere opp mot undervisning og praksis, sier instituttleder ved Institutt for førskoleutdanning.

Nasjonal evaluering
Evalueringen, som ble foretatt av en sakkyndig komité med støtte fra NOKUT, omfatter alle de 20 institusjonene som tilbyr førskolelærerutdanning: tre universiteter, tre private og 14 statlige høgskoler. Rapportene fra evalueringen ble overlevert Kunnskapsdepartementet ved statsrådene Tora Asland og Kristin Halvorsen på sluttkonferansen på mandag, hvor også resultater og anbefalinger ble presentert og diskutert.

Garrad viser til at barnehagesituasjonen i Norge er annerledes enn for få år siden.

- På NOKUT-konferansen ble det framhevet at situasjonen med full barnehagedekning har gitt flere småbarn i ett- til toårsalderen i barnehagen. Småbarnspedagogikk har vært, og er et satsingsområde hos oss, både innen undervisning og forskning, sier Garred.

Vellykket deltidsstudium
UiS får ros for utdanningstilbudet Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (Abf), som ble etablert i 2007 med 36 studieplasser. Tilbudet var da nytt og ble definert som en forsøksordning med opptak ved to institusjoner, UiS og Høgskolen i Oslo.

NOKUT skriver at Universitetet i Stavanger på en fin måte har klart å integrere den store gruppen Abf-studenter som ble tatt opp i 2007 i gruppen av ordinære deltidsstudenter, i en slik grad at verken faglærere eller medstudenter kjente til at Afb-studentene var tatt opp i forsøksordning på særskilte vilkår.

– Tilbudet har vist seg å være vellykket. Det gjør det mulig for barnehageansatte å studere hos oss og til dels ha praksis i egen barnehage, opplyser Garred.

Også instituttets internasjonale satsing omtales positivt. Ved å legge fordypningsenheten til siste semester er det tilrettelagt for utveksling. 5,4 % av studentene reiste ut i perioden 2006 – 2008 (landsgjennomsnittet er 3,3 %). Utdanningen har svært mange studenter på utveksling fra andre land, skriver NOKUT.