MENY

Premierer økt samarbeid i sektoren

For å bidra til klarere arbeids­deling og mer forpliktende faglig samarbeid i universitets- og høyskolesektoren har regjeringen øremerket 50 millioner kroner i 2010.

I første omgang blir 31 av disse millionene gitt til høgskole- og universitetsallianser som ønsker å slå seg sammen.

– Jeg har nå fordelt midler til de mest fremtredende regionale samarbeidsprosessene. Målet er at institusjonene sammen skal konsentrere ressursinnsatsen, utvikle sterkere fag- og forsknings-miljøer og mer robuste utdanninger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Mulige sammenslåinger
De første 31 millioner kronene er fordelt slik: 6 millioner kroner går til hver av følgende allianser: I Nord-Norge: Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Finnmark, i Oslofjorden: Universitetet for miljø- og biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold, og i Oslo/Akershus: Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo.

I Nordland får Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Nesna 4 millioner kroner. Videre går 3 millioner kroner til hver av følgende allianser: Innlandsuniversitetet: Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer,  

UH-nett Vest: Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Sogn og Fjordane, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskolen i Volda og Mørealliansen: Høgskolen i Molde, Høgskolen i Volda og Høgskolen i Ålesund.

Andre former for samarbeid
Kunnskapsdepartementet vil om kort tid komme tilbake til fordeling av de resterende 19 millioner kronene. Det vil da bli vurdert andre former for SAK-prosesser (Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) enn de store regionale samarbeids-konstellasjonene.

I den forbindelse håper UiS å få støtte til flere av sine samarbeidsprosjekt presentert i Rapport 2009 Planer 2010 (se vedlegg 1, side 56).

I planene står det at UiS vil prioritere å utvikle en universitets-allianse med Universitetet i Agder og Universitetet i Bergen, samt Høgskolen i Telemark, Misjonshøgskolen, Høgskolen Stord-Haugesund og Høgskolen i Bergen for å styrke Sørvestlandets langsiktige innovasjons- og verdiskapingsevne, samt å videreutvikle universitetsalliansen med Universitetet i Tromsø for å styrke Nordområde-utviklingen.

Mer om fordelingen av midler for økt samarbeid mellom høyskoler og universiteter finner du i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet.