MENY

Presenterte studentenes visjoner

-Tar vi dannelse ut av utdannelse har vi bare 'ut' igjen, poengterte avtroppende StOr-leder, Morten Rønne. Med de ordene ga han stafettpinnen videre til påtroppende leder, Eirik Faret Sakariassen, som tar over en studentorganisasjon med et visjonært strategidokument.

I vinter har studentene ved Universitetet i Stavanger diskutert, hatt arbeidsseminar og gått på foredrag, og sammen kommet frem til et strategidokument som forteller hva studentene selv mener skal være UiS sine satningsområder fram mot 2025.

Debatt og diskusjon
I den forbindelsen arrangerte Studentorganisasjonen v/UiS (StOr) studentkonferanse 21 mai. Konferansen bød på flere interessante innlegg, og debatt som involverte både studentpolitikere, universitetsledelsen og andre gjester.

Les mer om programmet under konferansen her.

Etter offisiell åpning ved tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister, Tora Aasland, og et lynkurs i UiS-historie ved strategi- og kommunikasjonsdirektør, Anne Selnes, gikk ordet over til studentpolitikerne.

Dannelse i utdannelse
Påtroppende StOr-leder, Eirik Faret Sakariassen, presenterte organisasjonens uttalte visjoner: At UiS skal skape gode samfunnsborgere og at universitetet skal satse på dannelse så vel som utdannelse.

Denne debatten tas videre i på Folken i kveld, under UiS Debatt.

Les mer om kveldens UiS Debatt her.

Trine Oftedal, som nylig ble valgt inn som fagpolitisk ansvarlig i Norsk Studentorganisasjon, snakket om viktigheten av forskning og forskningsformidling ved et universitet, og det å involvere studenter i forskningsaktivitet.

Konferansen inneholdt også musikalske bidrag ved Tønes og Elise Vatsvaag, samt felles lunsj.