MENY

By- og regionplanlegging

Her er våre eksperter innenfor områder som bærekraft, by- og regionplanlegging, transport, fortetting mm.

Professor Harald N. Røstvik
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Kompetanseområder: Klimautfordringen, utslipp, utslippsreduksjoner, fornybar energi (spesielt solenergi), fremtidens bærekraftige byer; -transport, -bygninger, -fortetting
Tlf: 92 22 67 10
E-post: harald.n.rostvik@uis.no
 

Førsteamanuensis Daniela Müller-Eie
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Kompetanseområder: Bærekraftig byutvikling og mobilitet, levekår og bokvalitet, stedsanalyse og analysemetoder
Tlf: 51 83 19 15
E-post: daniela-mueller-eie@uis.no
 

Førsteamanuensis Tegg Westbrook
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging. 
Kompetanseområder: Produksjon, handel med og bruk av, sikkerhetsteknologi og muligheter og implikasjoner i urbane sammenhenger.
E-post: tegg.westbrook@uis.no


Førsteamanuensis Ari Krisna Mawira Tarigan 
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Kompetanseområder: Bærekraftig transport, vegplanlegging, transportsikkerhet, trafikksystem, og by infrastruktur
Tlf: 51 83 28 71
E-post: ari.tarigan@uis.no