MENY

Naturvitenskap og matematikk

Sjekk ut våre eksperter innenfor matematikk, fysikk, kjemi, geologi og andre naturvitenskaper.

Professor Sigbjørn Hervik
Kompetanseområder: Gravitasjonsteori, generell relativitetsteori, kosmologi (modeller for universets utvikling), strengteori, supergravitasjon, alternative teorier for gravitasjon, geometri (Riemannsk), gruppeteori
Tlf.: 51 83 17 03 / Mobil: 415 81 800
E-post: sigbjorn.hervik@uis.no

Professor Anders Tranberg
Kompetanseområder: Teoretisk fysikk, universets opprinnelse, partikkelfysikk, Higgs-partikkelen, gravitasjonsbølger, LIGO-prosjektet (Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory).
Tlf. 51 83 18 59 / Mobil: 905 81 768
E-post: anders.tranberg@uis.no

Førsteamanuensis Alex Nielsen 
Kompetanseområder: Teoretisk fysikk, partikkelfysikk, kosmologi, LISA-prosjektet (Laser Interferometer Space Antenna), gravitasjonsbølger, LIGO-prosjektet (Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory).
Tlf: 51 83 10 86 
E-post: alex.b.nielsen@uis.no

Førsteamanuensis Germano Nardini
Kompetanseområder: Teoretisk fysikk, partikkelfysikk, kosmologi, LISA-prosjektet (Laser Interferometer Space Antenna), gravitasjonsbølger, LIGO-prosjektet (Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory).
Tlf: 51 83 32 89
E-post: germano.nardini@uis.no

Professor emeritus Henning Knutsen
Kompetanseområder: Astronomi, kosmologi, naturvitenskapshistorie
Tlf.: 51 83 18 72 / 959 29 135
E-mail: henning.knutsen@uis.no

Professor Per Amund Amundsen
Kompetanseområder: Astronomi, fysikk, spesielt «moderne» fysikk (kvantefysikk, atom-, kjerne- og partikkelfysikk), fysikk/naturfag i skolen
Tlf.: 51 83 18 77 / 481 24 405
E-post: per.a.amundsen@uis.no

Professor Tor Hemmingsen
Kompetanseområder: Kjemi, produksjonskjemi, oljefeltkjemikalier, stål, korrosjon, svovelforbindelser, karbondioksid (CO2), hydrogensulfid (H2S)
Tlf.: 51 83 15 85 / Mobil: 911 61 061
E-post: tor.hemmingsen@uis.no

Professor Torleiv Bilstad
Kompetanseområder: vann, helse, energi og global oppvarming; miljøteknologi; vannrensing og tiltak for å lindre effekter av klimaforandringer 
Tlf.: 51 83 18 93 / 913 27 915
E-post: torleiv.bilstad@uis.no

Professor Peter Ruoff
Kompetanseområder: Fysikalsk og biofysikalsk kjemi, den biologiske klokken, matematisk modellering av komplekse kjemiske og biokjemiske reguleringsprosesser, bioinformatikk og modellorganismen Neurospora crassa
Tlf.: 52 83 18 87 / 9222 8352
E-post: peter.ruoff@uis.no

Professor Mark Van der Giesen
Kompetanseområder: Parasitter som påvirker mennesker, husdyr og fiskeri. Helse, matsikkerhet, biokjemiske tilpasninger til lite oksygen og mitokondriell evolusjon og mikrobiom (i tarm).
Tlf: 51 83 44 93 / Mobil: 4046 1978
E-post: mark.vandergiezen@uis.no

Professor Wenche Frølich
Kompetanseområder: Kjemi og biokjemi, ernæring og matvitenskap
E-post: wenche.frolich@uis.no

Professor Alejandro Escalona
Kompetanseområder: Geologi, jordskorpens struktur og oppbygning (tektonikk), seismikk, petroleumsgeologi
Telefon: 51 83 22 59
Mail: alejandro.escalona@uis.no

Professor Udo Zimmermann
Kompetanseområder: Geologi, Jordens historie, løsmasser (grus, sand, leire) og deres avsetning, sedimentære bergarter, geokjemi, petroleumsgeologi. 
Telefon: 51 83 22 70 
E-post: udo.zimmermann@uis.no

Førsteamanuensis Barbara Sageidet
Kompetanseområder: Mikromorfologi av jord og sedimenter, paleoøkologi, geoarkeologi
Tlf.: 51 83 35 78
E-post: barbara.sageidet@uis.no