MENY

Rettsvitenskap

Lurer du på noe innen rettsvitenskap? Sjekk våre eksperter på feltet!

Universitetslektor Truls Ellingsæter
Handelshøgskolen ved UiS
Generell forvaltningsrett og juridisk metode.
Tlf: 51 83 37 72 / 41 35 74 07
Epost: truls.ellingseter@uis.no

Professor Benn Folkvord
Handelshøgskolen ved UiS
Skatte- og selskapsrett.

Telefon: 51 83 15 61 / 47 39 32 22
Epost: benn.folkvord@uis.no

Førsteamanuensis Roger Stelander Magnussen
Handelshøgskolen ved UiS
Formuerett, herunder kontraktsrett og tingsrett.
Tlf: 51 83 10 85
Epost: roger.s.magnussen@uis.no

Dosent Roald Martinussen
Handelshøgskolen ved UiS
Kjøpsrett. 
Forbrukerkjøp. Avhending av fast eiendom, avhendingslova. Allmenn kontraktsrett. Rettsvitenskap generelt. Høyesterett, domstoler og politikk. Allmenne rettslige emner som: Rettskildelære og juridisk metode. Rettsfilosofi. Rettssosiologi. Rettshistorie. Rettsøkonomi.
Telefon: 51 83 15 63

Epost: roald.martinussen@uis.no

Førsteamanuensis Ola Johan Settem
Handelshøgskolen ved UiS
Internasjonale menneskerettigheter og grunnlovsspørsmål. Utlendingsrett og flyktningrett. Sivilprosess og straffeprosess. Generelle juridiske spørsmål. Rettslige spørsmål knyttet til offentlige anskaffelser.
Telefon: 51 83 20 01 / 40 23 70 76
Epost: ola.settem@uis.no