MENY

Samfunnssikkerhet og beredskap

Her er våre eksperter innenfor områder som samfunnssikkerhet, risikostyring, ulykker og beredskap.

Professor Eirik Bjorheim Abrahamsen
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging
Kompetanseområder: Risikoanalyse og risikostyring.
Tlf: 51 83 21 96
E-post: eirik.b.abrahamsen@uis.no

Professor Terje Aven
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging
Kompetanseområder: Risikoanalyse, risikostyring, samfunnssikkerhet.
Tlf: 51 83 22 67 / Mobil: 924 72 445
E-post: terje.aven@uis.no

Professor Frederic Bouder
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging
Kompetanseområder: Risikooppfatning, risikokommunikasjon og risikopolitikk.
Tlf: 971 01 512
E-post: frederic.bouder@uis.no

Professor Ole Andreas Engen
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging
Kompetanseområder: Samfunnssikkerhet, beredskapsarbeid, risikohåndtering i luftfart, olje- og gass-industri, skipsfart, risikoregulering, myndighetsstyring, samfunnssikkerhetspolitikk, teknologisk sårbarhet.
Tlf: 51 83 18 58 / Mobil: 924 67 852
E-post: ole.a.engen@uis.no

Førsteamanuensis Kenneth Pettersen Gould
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging
Koordinator for Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS)
Kompetanseområder: Samfunnssikkerhet, beredskapsarbeid, arrangementssikkerhet, risiko og sikkerhet i luftfarten.
Tlf: 51 83 16 58 / Mobil: 971 88 965
E-post: kenneth.a.pettersen@uis.no

Førsteamanuensis Sissel Haugdal Jore
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging
Kompetanseområder: terrorbegrepet, oppfatning av terrorisme og antiterrortiltak, samfunnsendringer, frykt for terrorisme, sikring, sikringsrisikoanalyse, etiske dilemma knyttet til sikring, risikopersepsjon, ulike risikoreguleringsregimer innen sikring
Telefon: 51 83 18 30 / Mobil: 995 18 189.
E-post: sissel.h.jore@uis.no

Førsteamanuensis Bjørn Ivar Kruke
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging
Kompetanseområder: Beredskap, samfunnssikkerhet, krisehåndtering, arktisk sikkerhet, EU Civil Protection, humanitære kriser, nødhjelpsarbeid.
Tlf: 51 83 15 48 / Mobil: 900 56 364
E-post: bjorn.i.kruke@uis.no

Postdoktor Claudia Morsut
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging
Kompetanseområder: Beredsskapssytem i EU, risikohåndtering og risikostyring i EU, samfunnssikkerhetspolitikk i EU.
Tlf: 51 83 13 31
E-post: claudia.morsut@uis.no

Professor Ove Njå
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging
Kompetanseområder: Beredskap, transportsikkerhet, risikoanalyse/risikostyring, teknisk sikkerhet
Tlf: 51 83 22 68 / Mobil: 915 21 404
E-post: ove.njaa@uis.no

Professor Odd Einar Olsen
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging
Kompetanseområder: Samfunnssikkerhet, beredskapsarbeid, krisehåndtering, internasjonale humanitære og komplekse kriser, nødhjelpsarbeid, flyktningproblematikk.
Tlf: 51 83 16 75 / Mobil: 930 67 911
E-post: oddeinar.olsen@uis.no

Førsteamanuensis Kristin Sørung Scharffscher
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging
Kompetanseområder: Risiko-kommunikasjon, kjønnsperspektiver i samfunnssikkerhet, nødhjelpsarbeid i komplekse kriser, krisehåndtering, internasjonale humanitære organisasjoner og FN. 
Tlf: 51 83 11 85 
E-post: kristin.s.scharffscher@uis.no

Førsteamanuensis Jon Tømmerås Selvik
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging
Kompetanseområder: Risikoanalyse og risikostyring, risikokommunikasjon, pålitelighetsanalyse, samfunnssikkerhet.
Tlf: 51 83 35 99 / Mobil: 916 74 529
E-post: jon.t.selvik@uis.no

Førsteamanuensis Lillian Katarina Stene
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging
Kompetanseområder: Samfunnssikkerhet, krisehåndtering, sikkerhet og risiko i kriseområder, humanitære og komplekse kriser, sivil militær koordinering (Afghanistan), organisatorisk sikkerhet, HMS og regulering.
Tlf: 51 83 15 52 / Mobil: 45 66 48 96
E-post: lillian.k.stene@uis.no

Professor Siri Wiig
Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevitenskapelige fakultet
Kompetanseområder: Pasientsikkerhet, kvalitet og sikkerhet i helsesystemer.
Tlf: 51 83 42 88 / Mobil: 90 51 12 90
E-post: siri.wiig@uis.no

Professor Karina Aase
Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevitenskapelige fakultet
Kompetanseområder: Pasientsikkerhet, samfunnssikkerhet, kvalitet og sikkerhet i helsesystemer, tverrfaglig samfunnssikkerhet, sikkerhetskultur.
Tlf.: 51 83 15 34 / Mobil: 926 12 650
E-post: karina.aase@uis.no