MENY

Feltsesongen i gang

Første spadestikk denne feltsesongen er tatt på Øvre Øksnevad i Klepp. Arkeologisk museum skal etter planen ha 22 arkeologer i sving fra nå og fram til høstmørket kommer, på 6 – 7 ulike prosjekter. Vi håper å finne spor etter bosetning fra steinalder, bronsealder, jernalder og vikingtid, det vil si at vi graver oss gjennom 6000 år med forhistorie i ulike deler av fylket.

Bilde av utgravingsfelt som Arkeologisk museum jobber på. Arkeologer igang ved E39 på Helleland.

På Øvre Øksnevad skal det bli sandutakk og videre utvidelse av en industriområde i et område hvor det tidligere er registrert synlige kulturminner.
Område består av et røysfelt med 79 røyser derav flere er antatt å være gravrøyser. To av disse er større en 17m i diameter. Foreløpig vet ikke arkeologene hvilke perioder disse røysene er fra. Det er gjort to dateringer fra forundersøkelsen som er fra bronsealder, men ikke er tilknyttet røysene.
Arkeologene skal bruke gravemaskin i 6 måneder og blir tilsammen 11 arkeologer i felt.

Og denne utgravingen skal formidles både via Norark – en blogg for arkeologiske utgravinger i Norge- og på Snapchat – så følg gjerne gjengen på Øvre Øksnevad på Snap: @oksnevad / Gravfeltet ved Frøylandsvannet

Kokegrop fra jernalderen

På strekningen E39 Skjerpe-Krossmoen (Helleland) skal vi også i gang nå i april. Det skal bli gang- og sykkelvei langs E39, og ved en forundersøkelse i 2008 ble det funnet en rekke arkeologiske strukturer i dette område. Arkeologene forventer å finne kokegroper og ildsteder, hvor folk i jernalderen har tilberedt måltider ved spesielle anledninger. De antar også at de finner spor etter bygninger i form av stolpehull og muligvis også rester av steinmurer. Sist men ikke minst er de spent på en rekke eiendommelige groper, som godt kan være graver fra eldre jernalder eller vikingtid. Undersøkelsesområdet ligger nær den gamle prestegården og kirkestedet fra middelalderen, så muligvis kan vi påvise en lang kontinuitet av bosetning og begravelser på denne plassen i elvedalen.

Langhus på Mosterøy

Også på Mosterøy, langs den smale Mosterøyveien, skal de ha gang- og sykkelvei. Omtrent midt på Mosterøy ble det funnet rikelig med arkeologiske spor i bakken, slik at en utgraving må til før veiarbeidet kan starte. Ut i fra resultatene fra forundersøkelsen forventer arkeologene å finne rester etter hus og gård fra eldre jernalder, altså tiden mellom 500 før Kristi fødsel til 500 etter Kristi fødsel. En av stedene vi skal undersøke er veldig nær gårdstunet til gården Kåde. Her ligger velbevarte rester etter et langhus, kanskje vi er på spor av gamletunet, noe som er ganske sjeldent. Det blir spennende å finne ut mer om bosetningsutviklingen på Mosterøy, som er nabo til en av Norges viktigste plasser fra middelalderen, Utstein kloster.

Steinalder og bronsealder på Bokn

I Nord-fylket går vi i gang på Bokn nå i april. Undersøkelsen dekker et ganske stort område, og bakgrunnen for de arkeologiske undersøkelsene er utbygging av undersjøisk tunell under Boknafjorden (Rogfast). Arkeologene graver i området tunnelåpningen og tilhørende vei vil bli anlagt.
Arkeologisk museum skal grave fire lokaliteter fra steinalder og tre lokaliteter som har en hovedbruksfase i perioden bronsealder-vikingtid. Steinalderundersøkelsen vil pågå over to sesonger, mens bronse- og jernalderundersøkelsen vil bli fullført i år.

6000 år med historie

Vi har også flere prosjekter som det er mulig at vi går igang med, men som ikke er helt avklart ennå. I disse prosjektene håper vi å finne spennende funn helt fra steinalderboplasser til langhus og vikingtidsgraver. Det vil med andre ord si at vi vil bevege oss igjennom minst 6000 år av forhistorien i løpet av denne utgravingssesongen.

Mye formidling

Feltsesongen til Arkeologisk museum skal også formidles til publikum. Alle prosjektene blir å blogge jevnlig på Norark, som er en felles blogg for Universitetsmuseene – hvor de blogger fra ulike feltarbeid rundt om i hele landet.

Vi kommer også til å invitere til åpne dager i felt i september, og satser på å få skoleklasser i felt i år som i fjor. Det blir også cruisebesøk i felt, historieinteresserte cruisepassasjerer vil gjerne se ekte arkeologer i arbeid og få med seg en bit av lokalhistorien på ferien sin.
 

Bilde av gravfeltet ved Frøylandsvannet

Gravfeltet ved Frøylandsvannet