MENY

Klart for nybygg på Jernaldergarden

Stavanger kommune har sagt ja til nytt besøkssenter på Jernaldergarden. - Nå gleder vi oss til å invitere publikum til vår nye storstue, sier museumsdirektør Ole Madsen.

Illustrasjon av nytt bygg på Jernaldergarden. Sånn vil det nye bygget på Jernaldergarden se ut når det står ferdig i løpet av høsten 2017. Illustrasjon: Nuno Arkitektur

Det nye flotte bygget som planlegges på Jernaldergarden på Ullandhaug kan stå klart allerede høsten 2017.

Torsdag ettermiddag behandlet kommunalstyret for byutvikling (KBU) en dispensasjonssøknad om bygging av et besøkssenter i forbindelse med Jernaldergarden.Og søknaden ble innvilget av et enstemmig KBU.

Det er Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger som har ansvar for formidlingen på Jernaldergarden, og museet har i mange år hatt planer om et nybygg. Nå blir det endelig en realitet.
- Vi er en region i omstilling. Nedgangen i oljenæringen har skapt utfordringer og det er viktig å få flere bein å stå på. Turismen øker, og videreformidling av vår kulturarv er en viktig satsing. Her spiller Jernaldergarden en sentral rolle, og vi er veldig glad for nå å kunne gi både turister, men også lokalbefolkning et enda bedre tilbud, poengterer Madsen.

Besøkssenteret skal inneholde garderobe, toaletter, undervisningsverksted, utstillingsareal, kafé og lokaler for selskap, kurs og konferanser. Det er et to etasjes bygg på om lag 400 kvadratmeter i grunnflate, som vil bli bygget inn i terrenget på områdets laveste punkt.

Bygget skal ha torvtak og store glassflater, naturlig grånede treverk og rustfast stål som skal harmoniseres med de eksisterende byggene på Jernaldergarden. Det skal ligge utenfor kulturminnegrensen, og fram til i dag har området vært regulert til parkeringsplass. Både Rogaland fylkeskommune og Riksantikvaren har gitt samtykke til at en dispensasjon innvilges.