MENY

Mediekontaktar ved Universitetet i Stavanger

Våre rådgivarar hjelper journalistar å finne korrekt informasjon eller rett person å snakke med.

Obs! Ved spesielle hendingar og krisesituasjonar vil det bli oppretta eigne informasjonstelefonar for presse. Nummera som då vil bli brukt er 51 83 38 01, 47 61 56 10 og 48 29 20 90. 

Anne Selnes
Strategi- og kommunikasjonsdirektør
Mobil: 951 96 107
E-post: anne.selnes@uis.no 

Karen Anne Okstad
Kommunikasjonsrådgivar
Direkte telefon: 51 83 30 47, mobil: 905 59 778
E-post: karen.a.okstad@uis.no

 

Det teknisk-naturvitskaplege fakultet

Leiv Gunnar Lie
Kommunikasjonsrådgivar
Direkte telefon: 51 83 30 32, mobil: 920 77 057
E-post: leiv.g.lie@uis.no

Mari Løvås
Kommunikasjonsrådgivar, TN-fakultetet
Mobil: 47 90 33 28
E-post: mari.lovas@uis.no

Kjersti Riiber
Kommunikasjonsrådgivar, Det nasjonale IOR-senteret
Mobil: 995 00 701
E-post: kjersti.riiber@uis.no


Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

Elin Nyberg
Kommunikasjonsrådgivar
Direkte telefon: 51 83 30 75, mobil: 971 10 920
E-post: elin.nyberg@uis.no

Anja Kristin Bakken
Kommunikasjonsrådgivar
Direkte telefon: 51 83 29 86, mobil: 482 00 284
E-post: anja.k.bakken@uis.no

 

Fakultet for utøvende kunstfag

Agnete in't Veld Bendiksen
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 48228081
E-post: agnete.i.bendiksen@uis.no

 

Det samfunnsvitskaplege fakultet

Benedicte Pentz
Kommunikasjonsrådgivar 
Direkte telefon: 51 83 41 59, mobil: 416 82 746
E-post: benedicte.pentz@uis.no

 

Det helsevitskaplege fakultet 

Benedicte Pentz
Kommunikasjonsrådgivar 
Direkte telefon: 51 83 41 59, mobil: 416 82 746
E-post: benedicte.pentz@uis.no

 

Handelshøgskolen ved UiS

Benedicte Pentz
Kommunikasjonsrådgivar 
Direkte telefon: 51 83 41 59, mobil: 416 82 746
E-post: benedicte.pentz@uis.no

 

Arkeologisk museum

Ragnhild Nordahl Næss
Kommunikasjonsrådgivar
Direkte telefon: 51 83 26 32, mobil: 917 10 238
E-post: ragnhild.n.ness@uis.no
 

Læringsmiljøsenteret

Torunn Helene Fredriksen
Kommunikasjonsrådgivar
Direkte telefon: 51 83 29 64
E-post: torunn.helene.fredriksen@uis.no

Ina Midttveit
Kommunikasjonsrådgivar
Direkte telefon: 995 94 188
E-post: ina.midttveit@uis.no


Lesesenteret

Trond Egil Toft
Kommunikasjonsrådgiver
Direkte telefon: 51 83 31 38, mobil: 906 62 489
E-post: trond.e.toft@uis.no

Elisabeth Rongved
Kommunikasjonsrådgivar
Direkte telefon: 
51 83 32 06
E-post: 
elisabeth.rongved@uis.no