MENY

Senter for kjønnsstudier

Nettverk for kjønnsforskning endrer navn til Senter for kjønnsstudier

Litteratur

– Vi har først og fremst ønsket denne navneendringen for å komme på linje med de andre kjønnsforskningssentrene i Norge, så dette er en velkommen nyhet, sier Lene Myong, faglig leder for Senter for kjønnsstudier.

At vi nå kan kaller oss et senter er resultatet av mange års arbeid. Det opprinnelige Nettverk for kjønnsforskning ble opprettet som et tre-årig prosjekt allerede i 2001, men ble først institusjonalisert som Nettverk i 2004, og videreført da UiS ble etablert i 2005. Siden da har Senteret arbeidet for å forankre og styrke både forskning og undervisning om kjønn ved universitetet. Du kan lese mer om Senterets tidlige historie her.

Kjønnsstudier ved UiS startet med etableringen av valgemnet ‘Innføring i tverrfaglig kjønnsforskning’ i 2008. I dag tilbyr Senteret fire valgemner, og tre av emnene ligger som en egen fordypningspakke. Staben har også vokst til tre faste ansatte forskere, en postdoktor og to stipendiater. Siden 2009 har en av Senterets viktigste funksjoner vært å legge til rette for et felles fagmiljø for de forskere ved UiS som arbeider med kjønnsperspektiver.

– Senteret er inne i en god utvikling. Flere kollegaer har blitt ansatt i de senere år, vi har en stor tilstrømming av studenter på våre kurs. I tillegg er vi i gang med å etablere en forskerskole i samarbeid med Arkeologisk Museum. At vi nå har blitt til Senter for kjønnsstudier er en annerkjennelse av Senterets mangeårige arbeid, og det er motiverende for vår forskning og undervisning i kjønn, makt og ulikhet, sier Lene Myong, som også oppfatter navneendringen som et signal om at UiS ønsker å styrke institusjonaliseringen av kjønnsforskning.