MENY

Prestisjeoppdrag til Arkeologisk museum

Mariakirken i Bergen er byens eldste bygning og stolthet. Malerikonservatorene ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, har vunnet anbudet om å konservere kirkens ærverdige malerier og inventar.

– Det er klart vi er stolte! Anbudsrunden var tøff og vi var slettes ikke sikre på at vi skulle trekke det lengste strået. Nå gleder vi oss til å komme i gang, sier malerikonservator Anne Ytterdal ved Arkeologisk museum.

Sammen med malerikonservator Hilde Smedstad Moore skal hun i første omgang konservere 23 storslåtte malerier og epitafier (minnetavler). Etter hvert vil trolig også kirkens forgylte alterskap fra middelalderen, en prekestol fra 1600-tallet og et digert krusifiks bli en del av prosjektet.

Arkeologisk museum ble i anbudet blant annet vurdert som svært kompetente på 1600-talls malerier, en vurdering som sammen med pris var utslagsgivende i den endelige avgjørelsen om at Arkeologisk museum fikk oppdraget.

– De fleste maleriene fra Mariakirken er jo nettopp fra denne perioden. Det er veldig hyggelig å få en slik evaluering og tilbakemelding, sier Hilde Smedtad Moore.

2015
Inventaret og maleriene er allerede tilstandsvurdert og pakket ned - et arbeid malerikonservatorene ved AM har utført som et eget oppdrag siden januar 2010. De to konservatorene har reist til Bergen jevnlig i hele år.

– Vi har jo også hatt oppdraget med å tilstandsvurdere og pakke ned inventaret i kirken, så vi kjenner gjenstandene svært godt på forhånd. Dette ga oss en stor fordel. Men det var ikke dermed sagt at selve behandlingsjobben skulle gå til oss, sier Ytterdal.
Kirken skal gjenåpne etter totalrenovering i 2015. Malerier og gjenstander skal fraktes ned til Stavanger etter hvert som de skal behandles.

Kjempefornøyd direktør
– Jeg er kjempefornøyd med at vi fikk dette prestisjeoppdraget. Dette er en anerkjennelse av vårt fagmiljø nasjonalt. Oppdraget vil sørge for stabilitet i økonomien i årene fremover og det vil også gi en kompetanseutvikling i fagmiljøet, sier fungerende direktør Arne Johan Nærøy ved Arkeologisk museum.

Nærøy har bodd i Bergen i flere tiår og vet hva kirken betyr for bergensere flest. – Det er jo ganske artig at bergenserne må ty til siddisene for å konservere sine nasjonale klenodier, sier Nærøy.