MENY

Pris til pådrivere for konferanser

En av Region Stavangers ambassadørutmerkelser for året, var dedikert til leder for CIAM-senteret, Jayantha Liyanage, og hans rolle som pådriver for nye vitenskapelige konferanser i regionen.

Region Stavanger delte ut prisene til årets ambassadørerer under en seremoni på Arkeologisk Museum ved Universitetet i Stavanger torsdag 12.juni. Prisene gikk til utvalgte representanter og pådrivere for nye vitenskapelige konferanser og fag-kongresser til Stavangerregionen.

Viktig jobb
Ambassadørutmerkelsene 2014 gikk til Jayantha Liyanage, Professor ved Universitetet i Stavanger, og leder av CIAM-senteret, for konferansen Vision+ Sustainable Asset Management for the Next Decade. Sjur Eivind Usken, Aarbakke Innovation, og leder av The Honeynet Project Norge, fikk prisen for The Honeynet Project-conference, mens Bård Mæland, rektor Misjonshøgskolen, fikk pris for The International Conference on Disability, Illness & Religion.

– Representanter fra regionens næringsliv og forskningsmiljø, gjør en viktig jobb ved å bidra til flere konferanser til Stavanger, og årets vinnere er verdige representanter i så måte, uttalte Per Morten Haarr, som er kongressjef for Region Stavanger.

Utviklet kjernekompetanse
I 15 år har kompetanseutvikling, forskning og innovasjon i samarbeid med industrien vært kjennemerket for Senter for industriell teknologi og driftsledelse (CIAM). Anført av professor Jayantha P. Liyanage har CIAM samarbeidet med et voksende antall selskaper i regionen. Disse kommer fra olje og gass, landbasert industri og marine næringer.

Sammen har de utviklet kjernekompetanse og utforsket morgendagens løsninger for ingeniørkunst, ledelse og drift av industrielle anlegg. Senteret har også bygget opp kunnskaps-nav som møteplasser for mange sektorer i næringslivet, hvor akademia og bedrifter kan komme sammen for å dele og bygge kompetanse.

Per Morten Haarr, Kongressjef Region Stavanger, Bård Mæland, Misjonshøgskolen, Jayanta Liyanage ,UiS/CIAM, Sjur Eivind Usken, Aarbakke Innovation og Reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad, Region Stavanger.

F.v: Per Morten Haarr, Bård Mæland, Jayantha Liyanage, Sjur Eivind Usken og reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad. Foto: Bjørn Aakre/Region Stavanger