MENY

Pris til Scharffscher

Kristin Sørung Scharffscher, stipendiat i risikostyring og samfunnssikkerhet, ble i sommer tildelt pris for beste artikkel under en internasjonal konferanse om krisehåndtering.

Scharffscher fikk prisen under The International Emergency Management Societys (TIEMS) årlige konferanse, som ble arrangert i Seoul i Sør-Korea. Artikkelen hennes fokuserer på det å ta i bruk lokale aktørers ressurser i et katastrofeområde. Hun har tatt utgangspunkt i situasjonen i Sri Lanka i etterkant av tsunami-katastrofen i 2004, og hvordan FN håndterte situasjonen.

Hun var selv på plass i Sri Lanka like etter katastrofen, hvor hun arbeidet i tre måneder for FN, og senere gjorde feltarbeid i forbindelse med doktoravhandlingen.

- Sri Lanka fikk stor oppmerksomhet og mye økonomisk bistand fra det internasjonale samfunnet etter tsunamien. I slike situasjoner er det viktig, ikke minst for FN, å inkludere de lokale ressursene som finnes på stedet. Nøkkelen kan være å konsultere kvinnene før man setter i gang, men når ting skal skje fort blir dette ofte vanskelig å gjennomføre i praksis, mener Scharffscher.

Temaet for doktoravhandlingen er humanitære organisasjoner og kjønnsbasert beskyttelse i komplekse nødhjelpsoperasjoner. Scharffscher har blant annet gjort feltarbeid i byen Batticaloa på Sri Lankas østkyst, hvor kvinner står for mye av det lokale nødhjelpsarbeidet.