MENY

Prisdryss på Tek.Nat.-fakultet

Det ble delt ut tre priser under avslutningen for masterstudenter på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Talisman Energys studentpriser gikk til Christian Idsøe, X Suganta fra Indonesia) og Hilde Breivik. Teknas studentpris gikk til Grete Viste, mens professor Chunming Rong fikk ConocoPhillips’ formidlingspris.

Det var manager for external affairs i Talisman Energy, Andreas Middelthon, som delte ut studentprisene på vegne av Talisman Energy. Det er første gang at prisene ble delt ut. Prisene går til de tre beste studenter på det to-årige internasjonale masterstudiet i Petroleum Engineering.

Christian Idsøe fikk førsteprisen på kr 25.000,-, X Suganta fikk kr 15.000,- og Hilde Brevik kr 10.000,-.

UiS og Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet og Talisman Energy har hatt en samarbeidsavtale siden 2006.

- Jeg har satt høye krav til meg selv, sier Christian Idsøe som fikk førsteprisen på kr. 25.000,-, og det er godt å få noe igjen for innsatsen.

Christian Idsøe har allerede fått jobb i BP som reservoaringeniør. X Suganta fra Indonesia har fått jobb i Reslab som production engineer.

- Jeg ønsker å jobbe i Norge i de nærmeste fem til ti årene, sier han.

Tredjeprisvinner Hilde Breivik har fått jobb i Statoil.

ConocPhillips’ formidlingspris

ConocoPhillips’ formidlingspris  på kr 20.000,- ble delt ut av direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt, Stig Kvendseth.

- Jeg ser på prisen som en anerkjennelse av forskningsarbeidet innen IKT, sier professor Chunming Rong. Det betyr at IKT-mljøet på UiS blir bedre kjent både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

- Det er spesielt positivt at vi har fått til en kopling med lokale næringslivet. Det gir oss problemstillinger som vi kan få anvendelse for i forskningen.

Et viktig ledd i det samarbeidet var forskningsmidlene fra Norges forskningsråd på 11,8 millioner kroner til Lyse Tele og UiS. Midlene gikk til prosjektet Integrated IP-based Services for smart Home environment som er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt. Tildelingen skjer innenfor programmet Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (Verdikt).

Teknas studentpris

Vinneren av Teknas årlige studentpris ble Grete Viste, Teknisk miljøvern. Prisen er på k 10.000,- og ble utdelt av leder av Tekna Stavanger, Erik Sund, BP Norge.

Vinneren av årets student pris har oppnådd gode resultat gjennom masterstudiet i Teknisk miljøvern. I tillegg har hun gjennom hele studietiden engasjert seg aktivt i studentorganisasjonslivet ved Universitetet i Stavanger. Det er også en av forutsetningene for å få prisen.

Grete Viste har også fått jobb.

- Det blir spennende tider fremover, sier hun. Jeg har fått jobb som feltingeniør hos Schlumberger i Quatar og begynner i august. Det kan bli snakk om tre til fem år fremover i Quatar.

- Bruk kreativiteten i tiden som kommer og ta UiS-visjonen om å utfordre det velkjente og utforske det ukjente på alvor, var oppfordringen til studentene fra dekan Per Arne Bjørkum og rektor Ivar Langen.