MENY

Professor Elaine Munthe leder for program for utdanningsforskning

Norges forskningsråd har oppnevnt professor i pedagogikk og dekan ved det humanistiske fakultet ved Universitetet i Stavanger, Elaine Munthe, til leder for et nytt program for utdanningsforskning og innovasjon i utdanningssektoren.

Programmet skal følge opp ambisjonene i Stortingsmelding nr. 18 2012-2013 «Forskningsmeldingen» som tar til orde for økt kvalitet i forskningen, større dristighet og fornyelse, sterkere internasjonalisering og bedre samspill om utvikling og bruk av kunnskap.

Munthe gleder seg til å ta fatt på oppgaven:

-  Det er spennende å få anledning til å arbeide med å fremme mulighetene for forskning og innovasjon i utdanning, sier hun.

Forskningsprogrammet skal starte i 2014 og har arbeidstittel «Program for utdanningsforskning og innovasjon i utdanningssektoren (2014-2024).

Programmet skal stimulere til kvalitet, relevans og fornyelse i forskningsfeltet og skal utvikles sammen med forskningsmiljøer, brukere og myndigheter. Gjennom strategisk bruk av ulike finaniseringsformer skal det koble strategisk grunnforskning med anvendt forskning og innovasjon i utdanningssektoren.

Programstyret består av
Professor Elaine Munthe,(leder) Universitetet i Stavanger
Professor Bjørn Stensaker, Universitetet i Oslo
Forskningsdirektør Rita Asplund, Research Institute of the Finnish Economy
Forskningsdirektør Terje Ogden, Atferdssenteret
Professor Åsa Mäkitalo, Gøteborgs universitet
Avdelingsdirektør Morten Rosenkvist, Kunnskapsdepartemtet
Jan Sivert Jøsendal, Kommunenes Sentralforbund
Professor Unn Doris Karlsen-Bæck (vara), Universitetet i Tromsø
Seksjonssjef Torbjørn Ryssevik (vara), Utdanningsforbundet

 

Professor Elaine Munthe leder for program for utdanningsforskning