MENY

Professor Helge Kragh om kosmologiens historie

Professor Helge Kragh, Universitetet i Århus, Danmark, held foredraget Det dynamiske univers: trekk av kosmologiens historie i det 20. århundre i seminar i naturvitenskap torsdag 7. mai kl. 14.15.

 Foredraget finn stad i rom A-204, Kjølv Egelands hus.

Om foredraget

Det fysiske verdensbildet har endra seg radikalt gjennom dei siste 100 år, frå Einsteins lukka univers til moderne oppfatningar om mørk energi og eit ”multivers” i staden for eit univers. I foredraget vil høgdepunkt i den nyere utviklinga av kosmologien bli drøfta i eit historisk perspektiv.

 Per A. Amundsen og Henning Knutsen ønskjer alle velkommen til seminaret.