MENY

Professor i materialfysikk: Eva Rauls

– Jeg har ventet lenge på det, det tar lang tid. Man må være tålmodig for å komme så langt, sier Eva Rauls. Hun har mottatt kvalifikasjonsopprykk til professor i materialfysikk.

Professor Eva Rauls, UiS. Det er en tålmodighetsprøve å vente på opprykk til professor. Endelig var det Eva Rauls' tur. Hun kan nå kalle seg professor i materialfysikk. Hun visste tidlig at hun ville studere enten ingeniørfag, eller matematikk og fysikk. For henne var det tekniske og matematiske interessant.

Professor Eva Rauls har studert fysikk ved Paderborn i Tyskland, og tok også doktorgrad i teoretisk fysikk der i 2003. Etter det jobbet hun i Aarhus, Danmark, i to og et halvt år, før hun vendte tilbake til Tyskland. I juni 2017 begynte hun som førsteamanuensis ved UiS. 

– Mitt arbeidsområde er modellering av atomistiske systemer med teoretiske metoder. 

For det meste bruker hun, sammen med studenter, stipendiater og postdoktorer, ab initio- (latin: fra begynnelsen) modelleringsmetoder til dette.
 

Hvorfor valgte du fysikk? 

– Det er en av de vitenskapene som ligger til grunn i alt. Ved å bruke fysikk kan vi kan forstå alt helt detaljert. Fysikk bidrar til en bottom-up forståelse, der vi starter med de helt små, de aller minste delene. 

Det var fysikk- og matematikklæreren som inspirerte henne i 10. klasse. Motivasjonen kom fra et ønske om å ville forstå naturen. Læreren hennes formidlet så tydelig at det er mulig å oppnå en slik forståelse med fysikalske og matematiske metoder.

– Det var spennende, og faget interesserte meg. Men man skal ha et visst talent, sier professoren.

 

Tidlig interesse for faget

Hun visste tidlig at hun ville studere enten ingeniørfag, eller matematikk og fysikk. For henne var det tekniske og matematiske interessant. 

– Opprinnelig har jeg bakgrunn i defektfysikk. Siden PhD-tiden har jeg undersøkt punktdefekter i halvledere som silisiumkarbid, galliumnitrid, diamant, med mer.

Etter at hun hadde tatt doktorgraden mottok hun Feodor-Lynen-stipend av A.v. Humboldt-selskapet, og jobbet i i Aarhus. 

– Der begynte jeg, i samarbeid med den lokale eksperimentelle STM- (scanning tunneling microscope-) gruppen, å undersøke molekylenes selvorganisering på metalloverflater, sier hun.

Siden da dreiet arbeidet hennes seg mer og mer om molekyler på overflater, både enkeltmolekyler eller selvorganiserte aggregater.

 

Tett kobling med eksperimenter

Hva interesserer deg?

– Systemer som jeg interesserer meg for akkurat nå er makromolekyler, som for eksempel porphyriner og corroler, adsorbert på gull- og sølvoverflater. De kan enkelt kan varieres ved å bytte ut funksjonelle grupper eller sentralatomet, slik man kontrollerer deres elektroniske egenskaper, forklarer hun.

– Undersøkelsene mine foregår alltid i tett samarbeid med eksperimenter, både fysikalske og kjemiske, og derfor er det viktig å få resultater som direkte kan sammenlignes med målinger. Det kan være røntgen-adsorpsjonsspektra, STM-bilder, aktiveringsenergier til diffusjon, ladningstransfer, NMR- (nuclear magnetic resonance) spektre, med mer.    

Anvendelsesmulighetene ligger i så forskjellige områder som nanoelektroniske byggeelementer, heterogen katalyse, solceller og kreftterapi i form av nanomedisin.

– Andre områder jeg er opptatt av er amorfe oxidstrukturer og vekselvirkningen av vann eller is med graphen og andre to-dimensjonale materialer, sier hun.

Eva Rauls tildeles kvalifikasjonsopprykk til professor i materialfysikk fra 01.07.2017. Hun blir dermed den første kvinnelige professoren i fysikk ved UiS.

Tekst og foto: Mari Løvås