MENY

Professor i utvalg om prioritering i kommunal helsetjeneste

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på hvordan vi best kan prioritere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Professor Alice Kjellevold ved UiS er med i utvalget.

I en pressemelding fra regjeringen uttaler helse- og omsorgsminister Bent Høie at det aldri tidligere har vært en helhetlig gjennomgang av prioriteringsutfordringene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Rettferdig fordeling av helsetjenester

– Tidligere utvalg har hovedsakelig sett på kriterier for prioritering i spesialisthelsetjenesten. Det kan være andre vurderinger som må gjøres i førstelinjetjenesten. For å sikre at vi har en rettferdig fordeling av helsetjenester i hele sektoren, er det derfor behov for å utrede situasjonen i kommunene, sier Høie.

Målet med utvalget er å få en helhetlig drøfting av prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten. Utvalgets arbeid skal bidra til mer kunnskap og åpenhet om prioritering i helse- og omsorgstjenesten, og de skal foreslå mulige prinsipper for prioritering.

Forkjemper for sosiale rettigheter

Alice Kjellevold er professor i helserett ved Institutt for helsefag. Det faglige engasjementet for sosiale rettigheter går som en rød tråd gjennom karrieren hennes. Hun var med å starte opp og lede et eget rettstilbud til kvinner. Hun var også med på å bygge opp kvinnerett som et eget spesialfag ved UiO. Kjellevold var én av ildsjelene som jobbet fram et bachelorstudium i rettsvitenskap ved UiS i 2011. Hun har vært opptatt av å få mer sosialrett og helserett inn i undervisningen i helse- og sosialfagutdannelsene.

Utvalget skal levere sin NOU innen 31. desember 2018.

Pressemelding fra regjeringen

Tekst: Benedicte Pentz

Alice Kjellevold

Alice Kjellevold skal delta i utvalget som skal bidra til mer kunnskap og åpenhet om prioritering i helse- og omsorgstjenesten. (Foto: Elisabeth Tønnessen)