MENY

Professor Mari Rege i regjeringens korona-konsekvensutvalg

Økonomiprofessoren fra UiS er en av 16 utvalgte medlemmer i ekspertutvalget «Norge mot 2025» som skal vurdere grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien.

Professor Mari Rege UiS-professor Mari Rege er en av de 16 utvalgte som skal vurdere hva som blir den nye «normalen» etter koronakrisen.

Utvalget skal vurdere hvordan konsekvenser av virusutbruddet, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og de økonomiske mottiltakene vil påvirke utviklingen i norsk økonomi frem mot 2025, opplyser Finansdepartementet i en pressemelding.

Den nye «normalen»

Koronapandemien kan ha gitt varige endringer som påvirker grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd i Norge. Utvalget skal vurdere hva som blir den nye «normalen».

– Vi trenger en god forståelse for hvordan situasjonen vi står i nå kan påvirke norsk økonomi også på litt sikt. Beslutningene vi tar fremover vil være viktige for samfunnet vårt i lang tid fremover. Med et godt kunnskapsgrunnlag kan vi sette inn tiltak som kan bidra til at vi får et samfunn der vi kan skape mer og inkludere flere også etter koronakrisen. Dette utvalget har en stor og viktig oppgave foran seg, og jeg er veldig glad for å ha fått samlet et så sterkt lag med solid og mangfoldig bakgrunn, sier finansminister Jan Tore Sanner i pressemeldingen.

– Viktig utvalg

– Dette er et viktig utvalg. Skal vi forstå hvordan koronakrisen påvirker oss fremover, kan vi ikke undervurdere krisens økonomiske side, og dens varige effekter, spesielt på ungdommen vår. Vi er derfor stolte over at Mari Rege ved Handelshøgskolen ved UiS skal bidra her. Hun er en fremragende forsker og formidler på motivasjon og læring, utdanning og arbeid, og vil bringe viktige perspektiver inn i dette utvalget, sier dekan Ola Kvaløy ved Handelshøgskolen ved UiS.

Skal analysere endringer

Utvalget skal analysere endringer som påvirker norsk økonomi med spesiell vekt på:

  • Effekt på norsk økonomi og næringsliv av endring i internasjonale markeder og handelssamarbeid, inkludert endrede verdikjeder
  • Pandemiens betydning for norsk verdiskaping
  • Produktivitet i norsk arbeids- og næringsliv, herunder økt digitalisering
  • Konsekvenser for inkludering i arbeidslivet
  • Yngre arbeidstakeres situasjon, behov og muligheter
  • Bransjer og næringer med særlige omstillingsbehov
  • Grunnlaget for fremtidens næringsliv, inkludert nye selskaper, nye digitale forretningsmuligheter
  • Grønn omstilling og bærekraft i forretningsmodeller
  • Status for generasjonsregnskapet i lys av utgifter til økonomiske krisetiltak

Målrettede tiltak

På grunnlag av sine analyser og beskrivelser skal utvalget foreslå målrettede tiltak for økt verdiskaping. Analysene skal leveres samlet som en NOU med frist første kvartal 2021, men kortere analyser i form av notater vil også legges frem underveis i arbeidet. Disse vil bli offentliggjort fortløpende.

Det vil bli etablert en referansegruppe for utvalget der de viktigste organisasjonene på arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i tillegg til LO og NHO vil bli representert.

Tekst: Elin Nyberg