MENY

Professor Terje Ogden til Læringsmiljøsenteret

Terje Ogden (dr.philos) er ansatt i en stilling knyttet til Resilient-prosjektet. - Dette er veldig flott for senteret, sier senterleder Dag Jostein Nordaker ved Læringsmiljøsenteret.

Terje Ogden (dr.philos) er ansatt i en stilling knyttet til Resilient-prosjektet. Terje Ogden (dr.philos) er ansatt i en stilling knyttet til Resilient-prosjektet.

Terje Ogden (dr.philos) er seniorforsker og tidligere forskningsdirektør ved Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge (NUBU) og professor II ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Nå er han også ansatt i en stilling knyttet til Resilent-prosjektet ved Læringsmiljøsenteret.

- Dette er veldig fin nyhet som har stor betydning for senteret, sier senterleder Dag Jostein Nordaker. 

Unik kompetanse
Ogden skal i sin stilling ved Læringsmiljøsenteret i første omgang være tilknyttet Resilient-prosjektet, og skal bistå forskerne med sin unike kompetanse innen sosiale ferdigheter blant barn og unge. 

Ogden har lang erfaring innen temaer som problematferd og sosiale kompetanse blant barn og unge, klasseledelse og andre familie- og skolebaserte intervensjoner. I over tjue år har han jobbet med å forebygge og redusere atferdsproblemer blant barn og unge, med særlig vekt på implementering og evaluering av evidensbasert praksis.

- Det er kjekt at sosiale ferdigheter blant barn og unge er en kompetanse som blir verdsatt, og jeg gleder meg veldig til å samarbeide tettere med mine nye kolleger ved Læringsmiljøsenteret, sier Ogden.


Tekst: Maria Gilje Strand
Foto: Privat