MENY

Publiseringsresultater 2012

Tallene for universitetenes og høgskolenes forskningsproduksjon i 2012 er klare. Universitetet i Stavanger har 522 publiseringspoeng og 642 publikasjoner.

Etter flere år med sterk vekst når det gjelder forskningspublisering har Universitetet i Stavanger noe færre publiseringspoeng i 2012 sammenlignet med 2011. UiS hadde 558 publiseringspoeng i 2011 og 522 poeng i 2012. Det viser oversikten fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

– Forskning er et prioritert område ved UiS. Målet er å styrke forskningsinnsatsen vår år for år. Men det er også naturlig at vi etter et godt forskningsår får en liten nedgang. Vi kan ikke vokse like mye hvert år. Det blir for eksempel gjerne mer publiseringspoeng de årene hvor vi har større forskningsprosjekter som skal avsluttes, sier rektor Marit Boyesen.

Flere publikasjoner
Selv om publiseringspoengene er færre, har antallet publiseringer økt. UiS publiserte 642 vitenskapelige publikasjoner i 2012 mot 574 året før – en økning på 17 prosent. Det synes rektor er gledelig.

– Dette betyr at vi i større grad samarbeider med andre eksterne forskere i inn- og utland om publisering. Det er en positiv utvikling. Forskningen er global og det gjelder å samarbeide med de beste for å holde høy kvalitet, selv om det også betyr at vi må dele poengene med andre institusjoner, påpeker rektor.

Det er også verdt å merke seg at både SV-fakultetet og Arkeologisk museum har hatt framgang i 2012. Se oversikt over publiseringspoeng ved UiS.

Kjell Hausken på topp
Ved UiS har to professorer i mange år knivet om å publisere mest. Terje Aven har i flere år vært på topp, men i år har Kjell Hausken slått Aven i antall publiseringspoeng. Begge forskerne jobber blant annet med risikoanalyser.  

Hausken har publisert 34 artikler i 2012, de fleste artiklene er skrevet sammen med andre forskere. Dette ga en uttelling på 24,8 publiseringspoeng.

– Hyggelig at jeg er på topp. Jeg har ikke noen målsetning om flest mulig publikasjoner, men jeg har et driv etter å skape innsikt og nye forskningsresultater, sier professoren som blant annet forsker på risikoanalyser, samfunnssikkerhet, spillteori og strategisk interaksjon.

– Jeg ser på flere aktører med motstridende interesser, for eksempel i oljeindustrien. Her står økonomiske interesser opp mot sikkerhetsinteresser. Maksimal profitt kan gå på bekostning av sikkerheten. Et kjernepunkt i spillteori er å analysere disse spillene som foregår når man har motstridende interesser. Dette løper som en rød tråd i forskningen min de siste årene, forteller Hausken.

Fagmiljøet i risikoanalyse ved UiS har et sterkt teknologisk miljø, et sterkt sosiologisk miljø og et sterkt miljø innen økonomisk risikostyring.

– Jeg  hører til alle steder, men er først og fremst forankret i økonomifaget. Mange av dem jeg skriver artikler sammen med, er teknologisk forankret, forklarer den produktive forskeren.

Forskere med flest publiseringspoeng ved UiS fordelt per fakultet/museum:

Det humanistiske fakultetet

 • Alexandre Dessingué; Institutt for kultur- og språkvitenskap: 6,7 poeng
 • Inge Særheim; Institutt for kultur- og språkvitenskap: 6 poeng
 • Sigrun Karin Ertesvåg; Læringsmiljøsenteret: 5,5 poeng
 • Knut Rognes; Institutt for førskolelærerutdanning: 5,5 poeng
 • Raymond Bjuland; Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk: 4,9 poeng

Det samfunnsvitenskapelige fakultetet

 • Kjell Hausken; Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag: 24,8 poeng
 • Kristian Skagen Ekeli; Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag, Seksjon for filosofi: 6 poeng
 • Sebastian Rehnman; Institutt for helsefag, Seksjon for filosofi: 6 poeng
 • Reidar J.  Mykletun; Norsk hotellhøgskole: 5,4 poeng
 • Febe Friberg; Institutt for helsefag: 5 poeng
 • Jan Erik Karlsen; Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag: 5 poeng

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet

 • Terje Aven; Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging: 22,6 poeng
 • Malcom Andrew Kelland; Institutt for matematikk og naturvitenskap: 9,5 poeng
 • Ove Tobias Gudmestad; Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi: 8 poeng
 • R.M. Chandima Ratnayake; Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi: 7,3 poeng
 • Petter Osmundsen; Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging: 6,9 poeng

Arkeologisk museum

 • Tone Daasvand; Arkeologisk museum: 5 poeng
 • Lotte Selsing; Arkeologisk museum: 4 poeng
 • Sveinung Bang-Andersen; Arkeologisk museum: 3 poeng

 

Topplisten for publiseringspoeng per UFF-stilling fordelt på institutt/sentre*:

 • Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging: 2,1 poeng
 • Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi: 1,6 poeng
 • Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag: 1,3 poeng

* Oversikten baserer seg på innrapportering til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) og viser antall poeng per undervisnings- og forskningsstilling (UFF-stilling) fordelt på institutt/sentre. 

 

Rektor Marit Boyesen ved Universitetet i Stavanger

STABILT: – Det er naturlig med litt svigninger, sier rektor Marit Boyesen ved Universitetet i Stavanger. UiS har i 2012 lagt seg like under 2011-tallene, som var et godt vekstår med hensyn til forsknings-resultater ved UiS.