MENY

Publiserte mest ved UiS i 2017

R.M. Chandima Ratnayake produserte flest forskningspoeng blant UiS-forskerne i 2017. På andreplass kommer Terje Aven.

Forskningsproduksjonen ved Universitetet i Stavanger økte med 26,8 prosent fra 2016 til 2017. Det er den største prosentvise økningen av alle norske universiteter. I fjor produserte UiS totalt 1021 publiseringspoeng, viser tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

UiS-forskeren som stod for flest poeng i 2017 var professor R.M. Chandima Ratnayake ved Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM), med 21,5 poeng og 26 publikasjoner.

Forskeren som publiserte nest mest i fjor er professor Terje Aven ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, med 18,2 poeng og 20 publikasjoner.

Begge forskerne var også på listen over Norges 100 mest publiserende forskere, utarbeidet av Khrono i fjor.

TN godt representert

Både Ratnayake og Aven hører til på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, og også på resten av listen viser fakultetet godt igjen.

De mest produktive forskere ved UiS i 2017.
 

 1. R.M. Chandima Ratnayake (TN/IMBM) 21,5 poeng / 26 publikasjoner
 2. Terje Aven (TN/IIØRP) 18,2 poeng / 20 publikasjoner
 3. Malcolm Andrew Kelland (TN/IKBM) 12 poeng / 8 publikasjoner
 4. Kjell Hausken (TN/IIØRP) 10,6 poeng / 9 publikasjoner
 5. Ove Tobias Gudmestad (TN/IMBM) 10,3 poeng / 20 publikasjoner
 6. Zhixin Yu (TN/IEP) 10,2 poeng / 16 publikasjoner
 7. Tomas Brauner (TN/IMF) 10,1 poeng / 5 publikasjoner
 8. Muk Chen Ong (TN/IMBM) 10,1 poeng /18 publikasjoner
 9. Eva Marianne Johansson (UH/IBU) 9,8 poeng / 6 publikasjoner
 10. Luis Manuel Rocha Evangelista (TN/IMBM) 8,9 poeng / 6 publikasjoner
 11. Hirpa Gelgele Lemu (TN/IMBM) 8,9 poeng / 14 publikasjoner
 12. Geir Skeie (UH/IKS) 8,1 poeng / 6 publikasjoner
 13. Steinar Evje (TN/IEP) 8 poeng / 6 publikasjoner
 14. Arild Saasen (TN/IEP) 7,4 poeng / 11 publikasjoner
 15. Dimitrios Pavlou (TN/IMBM) 7,1 poeng / 8 publikasjoner
 16. Varela Alejandro Escalona (TN/IER) 6,6 poeng / 16 publikasjoner
 17. Petter Osmundsen (TN/IIØRP) 6,6 poeng / 11 publikasjoner
 18. Karina Aase (HV) 6,2 poeng / 9 publikasjoner
 19. Mohsen Assadi (TN/IEP) 6,2 poeng / 7 publikasjoner
 20. Magne Olav Sydnes (TN/ IKBM) 6,1poeng / 8 publikasjoner
 21. Reidar B. Bratvold (TN/IER) 6 poeng / 5 publikasjoner
 22. Anders Tranberg (TN/IMF) 5,9 poeng / 5 publikasjoner
 23.  Pål Østebø Andersen (TN/IER) 5,6 poeng / 8 publikasjoner
 24. Reggie Davidrajuh  (TN/IDE) 5,5 poeng / 6 publikasjoner
Chandima Ratnayake

Chandima Ratnayake