MENY

Ragnar Tveterås skal lede Senter for innovasjonsforskning

Professor Ragnar Tveterås er ansatt som leder av Senter for innovasjonsforskning ved Universitetet i Stavanger. Han tiltrer stillingen 1. juli.

kommer fra et professorat i industriell økonomi, hvor forskningen hans har vært orientert mot markedsanalyser og næringsøkonomi. Han har gjort økonometriske analyser av produktivitetsvekst og teknologiske endringer i norsk næringsliv, med spesielt fokus på naturressursbaserte sektorer. Tveterås har også forsket på hvilke faktorer som bestemmer overlevelsesevnen til norske industribedrifter, herunder små nyoppstartede bedrifter. Videre har han i forskningen vært opptatt av betydningen av næringsklynger på produktivitet og lønnsomhet.

Høye mål
Tveterås ser på stillingen en spennende utfordring.

- Vi har høye mål for forskningen som senteret skal levere. Målsettingen er at vi skal posisjonere oss internasjonalt på flere fagområder innenfor innovasjonsforskning. På Ullandhaug har vi flere dyktige forskere innen ulike fagfelt som kan ta oss dit, sier Tveterås.

Senter for innovasjonsforskning er opprettet av UiS og IRIS, basert på en donasjon på 50 mill kr fra Gjedebo-familien. Senteret har et eget styre med representanter for eierne og eksterne medlemmer. Ved UiS er senteret tilknyttet Institutt for økonomi og ledelse ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

- Jeg er veldig glad for at vi har fått denne løsningen på plass og ser frem til samarbeidet med Tveterås med store forventninger, sier Helge Ole Bergesen, som er styreleder for senteret.