MENY

Rammer for delegering, desentralisering, råd og utvalg

Styret for Universitetet i Stavanger vil den 14. juni ta stilling til universitetsdirektørens forslag til mandater og retningslinjer for ansvar og myndigheter.

Direktøren foreslår blant annet å:

1) Åpne for delegering av utvidede fullmakter til instituttlederne på områdene eksterne relasjoner, disponering av budsjett- og oppdragsmidler, personalledelse og studiesaker.

2) Åpne for desentralisering av funksjoner knyttet til daglig drift av fakultetet, studiesaker og servicefunksjoner vis a vis studentene, når ressurssituasjonen tilsier det.

3) Styrke fakultetsrådet gjennom nye rammebetingelser.

4) Opprette instituttråd i stedet for dagens programutvalg.

Les mer om universitetsdirektørens forslag (pdf 111 kb)

Se saksliste og dokumenter for styremøte 14. juni 2007