MENY

Regulering av følelser hos ledere

Hvordan regulerer og kontrollerer ledere sine følelser? Bruker de sunne eller mindre sunne reguleringsstrategier i møte med daglige utfordringer? Dette er tema når Annie Haver disputerer for graden ph.d. ved Universitetet i Stavanger 10. juni.

Tidligere forskning viser at undertrykking av følelser kan føre til økt stress, utbrenthet og dårlige relasjoner. Men hvordan ledere regulerer og kontrollerer sine følelser er det derimot ikke forsket så mye på – før nå.

– Regulering av følelser kan ha både positiv og negativ betydning for prestasjoner på jobb og helse. Spesielt yngre og uerfarne ledere kan ha negativ helsegevinst når de ‘faker’ følelser de ikke har. Når det gjelder de mer erfarne lederne, kan usunn regulering føre til at de tar feil beslutning, sier Annie Haver.

Ledelsesstil, personlighet, for eksempel lederens emosjonelle kompetanse (EI), relasjonen mellom leder-ansatt, normer og kultur er viktige påvirkende faktorer i denne sammenheng.

Skjuler følelser

Annie Haver har funnet at ledere bruker ulike strategier når de regulerer sine følelser. I møte med stress anvender ledere reguleringsstrategier som innebærer at de revurderer hendelser på en konstruktiv måte. I andre situasjoner velger de å skjule sine følelser, for eksempel ved å ta på seg en maske av kontroll eller å undertrykke egne følelser i situasjonen.

Haver sin forskning viser at ledere på lavere nivå bruker usunne reguleringsstrategier i større grad enn de høyere opp. Det indikerer at konteksten betyr mye når en regulerer følelser, og kan således være en sårbarhetsfaktor, ifølge Haver.

Mer endringsdyktige organisasjoner

Avhandlingen kan bidra til økt forståelse av viktigheten av å trene, støtte og coache ledere i hvordan de kognitivt kan endre eller snu situasjonen i et mer konstruktiv lys – og dermed bygge organisasjoner med større motstandsdyktighet.

Avhandlingen har tittelen: "Emotion Regulation and its Significance for Leadership"

Førsteamanuensis Trude Furunes ved UiS har vært hovedveileder, mens professor Tove Helland Hammer ved Cornell University i USA har vært medveileder.

Annie Haver (50) har 15 års ledererfaring fra ulike bransjer, som forlag, IT, olje og gass, samt hotell.  Hun har jobbet med innovasjon, strategiske prosesser, lederutvikling samt konseptutvikling både nasjonal og internasjonalt.

Haver er førsteamanuensis i hotelledelse ved Norsk hotellhøgskole ved UiS. I tillegg er hun tilknyttet som honorary visiting fellow ved University of Wollongong, School of Psychology i Australia.

Tekst: Benedicte Pentz

Annie Haver

Ledere på lavere nivå bruker usunne reguleringsstrategier i større grad enn de høyere opp, viser forskningen til Annie Haver.