MENY

Rekens fetter og lærerens nye hverdag

Nesten 200 personer var innom Sting Nere i løpet av tre kvelder med forskningsstandup. I går var det nok en gang fullsatt kjeller og god stemning.

Med tittelen ”Et umulig yrke?” holdt Sissel Østrem ved UiS et engasjerende innlegg om lærerrollen og samfunnets grenseløse tro på skolen. Hun ramset opp noen av de til dels store ekstraoppgavene skolen har fått i fanget i nyere tid.

- Det er i dag en rekke områder som skolen skal ta for seg. ”5 om dagen”, seksualopplysning og overvektige rekrutter. Dessuten skal lærerne sørge for at elevene er aktive etter at foreldre har kjørt de til skolen. De skal også både forebygge og behandle traumer og lidelser, og ufaglært personell kan dele ut medisiner, sa Østrem.

Likevel scorer elevene våre bare middels godt på Pisa-undersøkelsene. Men undersøkelsene viser at den norske eleven er blant de som trives best i skolen.

- Læreren er viktigst for elevens prestasjoner og lykke i skolen, fastslo Østrem, som ikke la skjul på at hun at hun er kritisk til den store andelen ufaglært personell.

Trenger kunnskap om offshore-utslipp
Offshoreindustrien tar i dag gode hensyn til miljøet, men det blir også tatt feil og dyre beslutninger, og det er en utfordring å kommunisere miljøutfordringene. Det trengs ny kunnskap for å verne fisk, skjell og krepsdyr i områder med petroleumsvirksomhet. Dette var budskapet til Arnfinn Skadsheim ved IRIS.

- Skal vi ha renseanlegg offshore, rense utslipp på stedet og slippe ut minimalt, eller betale for kostbar transport til land og dermed slippe ut mye CO2? Vi må finne ut hva som er en akseptabel miljøbeslutning, sa Skadsheim, og understreket at det er opp til politikerne å legge strategier her.

- Vi har i dag regelverk for utslipp og grunnlagsdata, men dette er ikke nok til å måle belastninger på miljøet. Investeringer på rensing på dette området vil gi en enorm avkastning.

- Verdens fineste dyr
Anne Helene Tandberg fra IRIS har nylig ankommet Stavanger fra Longyearbyen på Svalbard med en kasse levende tanglopper, verdens fineste dyr og rekens fetter, ifølge forskeren. Tanglopper og skjell på glass gikk også på rundgang blant publikum mens Tandberg holdt innlegget ”Har polare tanglopper et familieliv”.

Tangloppene er en til fem millimeter store, og det finnes 10 000 arter. Tandberg fortalte at når Arktis ikke lenger er dekket av is, så vil dette ha betydning for blomstring av plankton og dyr som lever av algen.

Plaza og Mekka
Jan Opsal ved Misjonshøgskolen fortalte om utfordringer med å praktiske islam nord for polarsirkelen. Både bønnetider og måltider under fasteperioden styres av solen, og muslimer i nord må dermed tilpasse seg midnattssol og vintermørke.

- I Oslo vet du alltid hvilken retning Mekka ligger. Hotell Plaza er nemlig det første bygget i Norge som retter seg mot den hellige byen, noe som skyldes at et annet hus opprinnelig var planlagt på tomten, kunne Opsal fortelle.

”Ka gjørr eg nå”, spurte Kirsten Lode ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS). Temaet var mestring av multippel sklerose. Lode har forsket på informasjonskvaliteten på sykehuset og dens betydning for senere mestring av sykdommen.

- Om pasienten får opplyst diagnosen på femmannsrom eller enerom har mye å si. Av de 86 personene jeg har undersøkt i studiet, er bare 50 prosent fornøyd med informasjonen de har fått. Det er for dårlig, sa Lode.

Hun fortalte også om uforutsigbarheten som MS-pasientene må leve med. Pasientene som rammes er ofte kvinner i 30-årene.

Populære standup-kvelder
Martin Kurz, også han fra SUS, tok for seg temaet ”Parkinsons sykdom – arvelig?”.

- Røyking og kaffe er faktisk gunstig for å motvirke utvikling av sykdommen, men å bo på landet omgitt av insektsmiddel er ikke bra, sa Kurz, som opplyse at ikke alle bærere får sykdommen. I Rogaland er 20 prosent av parkinsons-tilfellene overført i familien.

Suvada Veledar, regionsleder for Forskningsdagene, avsluttet med å takke de nesten 200 personene som har besøkt Sting Nere på standup-kveldene.

Researchers’ night og forskningstorg
Fredag kveld kl 19.30 blir det mer spennende forskning på Hall Toll. Da arrangeres Researchers’ night, Europas største forskningsfestival, med presentasjon av fire lokale forskningsprosjekter. Svein Tang Wa holder konsert.