MENY

Rekordår for IRIS

Økt kommersialiseringsaktivitet, mange oppdrag, god rekruttering av forskere og trivsel på arbeidsplassen, er suksesskriteriene for IRIS som har gått fra minustall i 2006 til solide plusstall i 2007.

– Vi har lyktes med kommersialisering, vi har lyktes med rekruttering og vi har lyktes med å holde på folk, sier direktør for HR og administrasjon, Magnar Kalsheim ved forskningssenteret International Research Institute of Stavanger (IRIS). Forskningssenteret er i sterk medvind for tiden. De kan se tilbake på et år med stor økonomisk gevinst. Konsernet IRIS snudde minus fra året før til solide plusstall i fjor.

IRIS-konsernet som er eid av Universitet i Stavanger og Rogalandsforskning, hadde et resultat før skatt på 40 millioner kroner i 2007 mot minus 6,3 millioner kroner året før. Og morselskapet IRIS gikk fra minus 0,8 millioner kroner i 2006 til 6,4 millioner kroner i 2007. Det er den kontinuerlige satsingen på kommersialisering som gir disse gode resultatene, og som i 2007 stod for rundt 85 prosent av nettoresultatet på 40 millioner kroner.

Flinkere til å selge ideer
– Vi har blitt flinkere til å selge ideer og utvikle produkter fra forskningsaktiviteten vår, sier Kalsheim og påpeker at det er hardt arbeid over mange år som ligger bak.
IRIS-Forskningsinvest har per i dag 15 selskaper under utvikling og er basert på forskningsresultater fra IRIS og Universitetet i Stavanger.

Teknologibedriften Badger Explorer er et kroneksempel på en vellykket kommersialisering. Den fjernstyrte roboten som skal brukes for å undersøke olje- og gassforekomster, er moden for markedet og allerede børsnotert. Nå står det IRIS-eide selskapet Drilltronics for tur. Nesten 50 millioner kroner og sju års arbeid ligger bak produktet som skal hjelpe boreoperatørene til å holde styr på flyten av informasjon. Andre selskaper følger hakk i hel når det gjelder å nå ut på markedet: GenderGuide, BioSentrum og Plastid. Sistnevnte selskap er basert på forskning ved UiS.

Flere ansatte
IRIS har et godt tilfang av prosjekter. I fjor ansatte forskningssenteret over 40 forskere. De teller nå 225 ansatte.
– Med 450 prosjekter per år, sier det seg selv at forskningssenteret har en stor utfordring når det gjelder å ha folk nok til alle oppdragene våre. Vi har vært flinke til å rekruttere folk, og vi har lyktes i å holde på dem. Vi er bevisste på å skape trivsel og sørge for fleksible ordninger, sier Kalsheim som påpeker at det først og fremst er den faglige kvaliteten på forskningen som gjør at forskerne ønsker å arbeide ved senteret.

At IRIS har lyktes i å holde på folk viser en trivselsundersøkelse, der gjennomsnittlig score for trivselsforhold har økt fra 3,7 til 4,1 siste år (maksimum score er 5).
– Det er god grunn til å tro at den utviklingen vi har hatt i 2007 vil fortsette. Det kritiske punktet er om vi plutselig skulle mangle folk. Og skal vi lykkes godt i vårt videre arbeid er vi avhengig av å få til gode samarbeid med faglig ansatte ved Universitetet i Stavanger, sier Kalsheim.