MENY

Rekordmange deltok på Barnehagekonferansen

Hele 646 ansatte i barnehager, barnehageeiere og andre tok torsdag turen til UiS få med seg Barnehagekonferansen. På konferansens agenda stod den nye rammeplanen, og hvordan den skal innføres i barnehagene.

Bildet viser førsteamanuensis Anita Berge ved Universitetet i Stavanger. Førsteamanuensis Anita Berge ved UiS fortalte om rammeplanens historie fram til i dag.

Torsdag ble Barnehagekonferansen arrangert på UiS. Hele 646 deltagere hadde tatt turen til Ullandhaug denne nydelige solskinnsdagen i mai, og auditoriet i Elise Ottesen-Jensens hus var bokstavelig talt fylt til randen av personer som arbeider i og med barnehage. 

Det er Fylkesmannen i Rogaland, UiS og Utdanningsforbundet som hvert år arrangerer Barnehagekonferansen. Konferansen er en faglig møteplass for barnehagefolk i Rogaland, og har blitt arrangert i en rekke år. I år var det også ny rekord i antall påmeldte. 

Les også: Barnehagekonferansen 2017

Rammeplanen engasjerer

Karin Berner ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS har vært med å arrangere årets konferanse. Hun tror den store pågangen og det rekordhøye antallet deltagere skyldes temaet «Den nye rammeplanen - hva nå?» – et tema som oppleves som svært viktig for mange.

 Det har vært knyttet stor spenning til hvilke føringer som vil ligge til grunn for arbeidet som skal gjøres i barnehagene, og mange av årets deltagere var interesserte i å få mer informasjon og input om innholdet i rammeplanen og hvilke nye oppgaver som skal innføres, forteller Berner.

Arbeidet med den nye rammeplanen har skapt et stort engasjement i sektoren. Frem til høsten 2016 hentet Kunnskapsdepartementet inn innspill fra ulike aktører i sektoren, og i oktober 2016 ble forslag til ny rammeplan sendt på høring. Det var stor skepsis i barnehageprofesjonen til varslingen om læringsutbytte, språknorm og økt fokus på kartlegging. Det ble sendt inn over 600 høringssvar, og alt fra leken sin plass, pedagogens rolle og metodefrihet ble drøftet.

Et tydelig styringsdokument

Rammeplanen for Barnehager ble offentliggjort 24. april i år, og i august skal innholdet og oppgavene innføres i barnehagene rundt omkring i landet. Rammeplanen er barnehagenes fremste pedagogiske verktøy, og skal være fremtidsrettet, kunnskapsbasert, relevant og et tydelig styringsdokument for barnehagen.

Under barnehagekonferansen onsdag tok førsteamanuensis Anita Berge ved UiS de oppmøtte tilbake i tid og fortalte om den norske barnehagens historie, og om hvordan rammeplanen har utviklet seg fra den første rammeplanen i 1996 frem til i dag. 

– Når landet skulle bygges opp igjen etter krigen, fattet samfunnet interesse for barnehagen. I 1947 ble Sosialdepartementet kontrollmyndighet og hadde godkjenningsansvar for barnehagene. Samme år var det to offentlige komiteer som arbeidet med barnehagens oppgave i samfunnet. Diskusjonen begynte i større grad å dreie seg om barnas behov, og at barnehagen skulle være et ledd i folkeoppdragelsen, fortalte Berge.

Fått en sentral posisjon

Det har skjedd mye fra etterkrigstiden og frem til i dag når det gjelder utviklingen av barnehagene. Berge fortalte hvordan synet på barnehagen har endret seg dramatisk de siste årene, og hvordan barnehagen nå har fått en sentral posisjon som samfunnsinstitusjon.

– Barnehagen får i dag mye mer oppmerksomhet og større oppgaver sammenlignet med tidligere, og det er også knyttet store forventninger til og ansvar for ulike kunnskap- og maktområder i samfunnet, sa Berge.

Videre fortalte rådgiver i Utdanningsdirektoratet, Victoria Elise Olsen om innholdet i og implementeringen av rammeplanen. Hun presiserte at implementeringen av rammeplanen er et langsiktig og kontinuerlig arbeid, og informerte om at det er utarbeidet et frivillig opplæringsmateriale som de ansatte i barnehagene kan bruke.

– Hvorfor trengte man en ny rammeplan? En av grunnene var at det var behov for et tydeligere styringsdokument. Rammeplanen må også til enhver tid være oppdatert i lys av ny samfunnsutvikling og ny kunnskap om barn i barnehagene. Det er forskjell på 2006 og 2017, sa Olsen under årets barnehagekonferanse. 


Tekst og foto: Maria Gilje Torheim