MENY

Rekordmange nye doktorer ved UiS

2016 ble et rekordår i tallet på godkjente doktoravhandlinger fra Universitetet i Stavanger. Hele 47 nye doktorer forsvarte avhandlingen sin i fjor.

De nye doktorene blir feiret på universitetets årsfest hver høst. De nye doktorene blir feiret på universitetets årsfest hver høst. (Foto: Lise Bjelland)

De ferske doktorene har sin ekspertise innen en lang rekke områder, og de representerer alle fakultetene og Arkeologisk museum.

Rektor Marit Boyesen mener dette lover godt for utvikling av UiS som forskningsuniversitet.

– Dette er en svært gledelig utvikling for UiS. Resultatet viser et høyt nivå på forskningen vår innen en stor faglig bredde. Slike forskningsresultater setter oss på kartet både nasjonalt og internasjonalt, sier Boyesen.

Kostnader og politisk risiko i vindkraft

UiS har, sammen med forskningsinstituttet IRIS, bygd opp flere sterke fagmiljø knyttet til miljøvennlig energi. To som utmerket seg i fjor med forskning innen dette feltet, var Janne Thygesen og Bernt Blindheim.

Janne Thygesen har forsket på hvorfor skotsk vindkraft går så det suser, mens vi i Norge ser oss blinde på kostnader, til tross for samme utgangspunkt og muligheter.

Bernt Blindheim har undersøkt om den politiske risikoen er så stor at den hindrer investorer i å gå inn i norsk vindkraft.

Pårørende og helikopter

Pasientsikkerhet er et viktig satsingsområde ved UiS. Også her har det vært flere disputaser.

Håkon Bjorheim Abrahamsen har undersøkt hvordan pasientsikkerheten kan bedres i redningsaksjoner med ambulansehelikopter.

Dagrunn Nåden Dyrstad har forsket på hvor viktig pårørende er for eldre pasienter.

Ingunn Aase har undersøkt samtrening mellom sykepleier- og legestudenter. Hun har funnet at hvis sykepleier- og legestudenter trener sammen, kan det blant annet redusere antall pasientskader.

Hjerteinfarkt, billige brønner og språkfag

Det vakte stor interesse da tidligere overlege ved SUS, Leik Woie, disputerte til doktorgraden i en alder av 77 år. Han forsket fram en ny metode for å analysere medisinske bilder. Denne kunnskapen kan øke sjansen for overlevelse etter hjerteinfarkt.

UiS har selvsagt mange stipendiater innenfor petroleum. Blant dem som disputerte i fjor var Fatemeh Moeinikia. Hun har utarbeidet flere tiltak som kan redusere kostnadene ved offshore brønnplugging.

Blant andre industrirelaterte doktorgrader kan vi nevne Arne Sørvigs avhandling om norsk sjømatnæring. Han har forsket på hvordan næringen kan markedsføre seg enda bedre internasjonalt.

Innenfor humaniora har blant annet Hans Erik Bugge sett på hvordan lærere kan hjelpe elevene til å bli gode i språkfag. Det nytter nemlig ikke bare å pugge gloser. Elevene må også skjønne hvordan de lærer seg et nytt språk.

Her kan du se alle disputasene ved UiS i fjor.

Sju flere enn året før

Av fjorårets 47 disputaser var 28 fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, 13 fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet og seks fra Det humanistiske fakultet.

I 2015 ble det holdt 40 disputaser ved UiS.

Gjennom tidene er totalt 325 disputaser gjennomført ved Universitetet i Stavanger. I perioden 1999 og 2004, altså før UiS fikk universitetsstatus, ble det gjennomført ni disputaser. Fra 2005 til 2009 var det 78 disputaser, mens det i årene mellom 2010 og 2015 var 191 disputaser.

Tekst: Benedicte Pentz