MENY

Rekordmange søkere til UiS

Tallene for de tre opptakene til Universitetet i Stavanger er nå offentliggjort. De internasjonale studieprogrammene har 78 prosent flere søkere enn i fjor. UiS har i år 28 prosent flere søkere i det lokale opptaket enn i 2008. Tall fra Samordna opptak viser at 7,6 prosent flere har UiS på førsteplass enn året før.

De internasjonale studiene har hatt en eventyrlig økning i primærsøkertallet, fra 2050 i fjor til 3648 i år. For lokalt opptak er tallene henholdsvis 2392 og 3067, mens antall primærsøkere i Samordna opptak steg fra 4245 til 4567 fra i fjor til i år.
– Dette er gode tall for UiS. Særlig er økningen til masterstudier, utdanninger til yrker i det offentlige og internasjonale programmer gledelig, sier kommunikasjonsrådgiver Hildegard Nortvedt.

De 10 mest søkte studiene ved UiS i det nasjonale opptaket (Samordna opptak) i 2009, rangert etter antall primærsøkere. (Antall studieplasser i parentes):

 Studium

Primærsøkere

Totalsøknader

Prosentvis endring fra 2008

Bachelor i sykepleie - SV

 480 (185)

 1744

 25,7 %

Bachelor i økonomi og administrasjon - SV

 432 (185)

 1952

 7,2 %

 Allmennlærer - HF

 249 (135)

 1039

 27,7 %

Bachelor i samfunnsfag med personalledelse - SV

 231 (80)

 900

 

 9 %

Bachelor i barnevern - SV

 229 (110)

 1449

 23,8 %

Bachelor i sosialt arbeid - SV

 211 (80)

 1219

 4,5 %

Bachelor i hotelledelse - SV

 183 (50)

 744

 57,8 %

Bachelor  førskolelærer - HF

 180 (110)

 834

 - 8,6 %

Bachelor i petroleumsteknologi - TN

 143 (70)

 702

 14,4 %

Bachelor i reiselivsledelse -  SV

 141 (90)

 1166

 - 12,4 %

SV= Det samfunnsvitenskapelige fakultet, HF= Det humanistiske fakultet, TN= Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Primærsøkertallet er studentenes førstevalg.


Opptaket til UiS er delt inn i et lokalt, et nasjonalt og et internasjonalt opptak. Lokalt opptak omfatter studier der det søkes direkte til det enkelte lærested. Ved UiS dreier det seg hovedsakelig om toårige masterprogram og enkelte videreutdanninger, totalt 50 studier.
Også internasjonale søkere leverer sin søknad direkte til den enkelte institusjon. UiS hadde i år 48 studier i det nasjonale samordna opptaket, som omfatter grunnstudiene (årsstudier, bachelorstudier og femårige masterstudier).

Lokalt opptak
I det lokale opptaket har masterstudiet (MA) i endringsledelse en formidabel økning på hele 105 prosent, fulgt av MA-studiet i utøvende musikk på 100 prosent. Masterne i samfunnssikkerhet og industriell økonomi går begge opp med 94,1 prosent fra i fjor. MA-utdanningen i økonomi og administrasjon har 74,1 prosent flere søkere. Master i konstruksjoner og materialer øker med 52,7 prosent i forhold til 2008.

Studier med flest primærsøkere per studieplass er den toårige helsesøsterutdanningen, som har 12,2 primærsøkere per studieplass. MA-studiet i miljøteknologi har 7,2 primærsøkere per studieplass. Det nye nettbaserte studiet i sykepleie har syv primærsøkere per studieplass. Videre har masterstudiene i samfunnssikkerhet og endringsledelse henholdsvis 6,3 og 6,2 primærsøkere per studieplass.

De 13 studiene med flest primærsøkere per studieplass i det lokale opptaket ved UiS 2009. (Antall studieplasser i parentes):

Studium

Primærsøkere per studie-
plass

Totalsøknader

Prosentvis    endring i ant. primærsøkere fra 2008

Helsesøsterutdanning, 2-årig deltid – SV

 12,2 (25)

 352

 6,6 %

Bachelor i sykepleie (nettbasert, deltid), SV

 7 (20)

 148

 Nytt 2009

2-årig masterstudium i samfunnssikkerhet – SV

 6,3 (35)

 407

 29,2 %

2-årig masterstudium i endringsledelse – SV

 6,2 (35)

 503

 104,7 %

Masterstudium i økonomi og adm. – SV

 5,9 (50)

 364

 74,1 %

2-årig masterstudium i industriell økonomi – TN

 5,3 (25)

 261

94,1 %

Bachelor i jazzmusikk - HF  5,3 (8) 44 20 %
Bachelor i dans - HF  5,1 (15) 77 - 12.6 %

2-årig masterstudium i offshoreteknologi systemer– TN

 5,1 (10)

 214

 50 %

Petroleumsteknologi (ettårig påbyggings-studium) – TN  5 (10)  108 19 %

Offshoreteknologi – industriell teknologi og driftsledelse – TN

 4,4 (10)

 198

 51,7 %

Bachelor i førskolelærerutdanning, deltid – HF

 4,3 (30)

 139

- 14,7 % ikke opptak 2008 (2007 sammenligning)

Psykisk helsearbeid, fordypn. i sykepleie, 2 år – deltid, SV

 3,4 (20)

122

   - 1 %


Samordna opptak
– UiS følger den nasjonale trenden med stor oppgang i søkning til studier som kvalifiserer til yrker i det offentlige. Både søkningen til allmennlærer, sykepleie og barnevern øker mye, forklarer Nortvedt.
Allmennlærerutdanningen ved UiS har 27,7 prosent flere søkere enn i fjor. BA-studiet i sykepleie har en oppgang på 25 prosent og BA-utdanningen i barnevern har 23,8 prosent flere søkere.
I Samordna opptak har medieutdanningene flest primærsøkere per studieplass. Bachelorstudiet i fjernsyns- og multimedieproduksjon har 5,8 primærsøkere per studieplass og journalistutdanningen (BA) har 5,1, primærsøkere per studieplass. Også bachelorstudiet i hotelledelse er populært, med en økning på 57,8 prosent.
Ingeniørstudiet i petroleumsteknologi er fortsatt attraktivt og øker med 14,4 prosent sammenlignet med i fjor. Bachelorstudiet i kjemi og miljø har 62,5 prosent flere søkere, mens årsstudiet i matematikk har gått opp med 57,1 prosent.
Ved Det humanistiske fakultet (HF) har BA-studiet i historie 40 prosent flere søkere. Årsstudiet i idrett er fortsatt populært med en økning på 28 prosent fra 2008.


De 10 studiene med flest primærsøkere per studieplass i Samordna opptak ved UiS 2009. (Antall studieplasser i parentes):

 Studium

 Primærsøkere per studieplass

 Totalsøknader

 Prosentvis økning fra 2008

 Fjernsyns- og multi-medieproduksjon,
BA, SV

 5,8 (20)

 740

 

 2,7 %

Journalistutdanning,
BA, SV

5,1 (25)

782

 

 - 11,7 %

Kunst og håndverk,
årsstudium, HF

4,1 (15)

 340

 

 24,5 %

Bachelor i hotelledelse, SV  

3,7 (50)

 744

 

 57,8 %

 Industriell økonomi, 5-årig MA, TN

3,5 (20) 

 475

 

 9,5 %

 Petroleumsteknologi,
5-årig MA, TN

 3,2 (35) 

 580

 

 6,6 %

Kroppsøving/idrett,
årsstudium, HF

3,1 (35) 

 609

 

 29,7 %

Bachelor i idrett/ kroppsøving, HF

2,9 (30)

 596

 

 - 5,5 %

 Årsstudium i matematikk, TN

 2,9 (15)

 233

 

 57,1 %

Bachelor, samfunnsfag med personalledelse, SV

 2,9 (80)

 900

 9 %

 

Internasjonalt opptak
UiS har i år mottatt 78 prosent flere søknader fra internasjonale studenter. Det toårige masterstudiet International Hotel and Tourism Leadership har 120 prosent flere internasjonale søkere enn i fjor. MA-studiet Environmental som startet opp i fjor, øker med 98 prosent.
– Vi har fått hele 925 søkere til 20 studieplasser i petroleumsteknologi og 696 søkere til 30 studieplasser i offshoreteknologi. Dette er fantastiske tall og viser at UiS er attraktivt også internasjonalt, sier Nortvedt.
 

Internasjonalt opptak ved UiS 2009. (Antall studieplasser i parentes):

Studium

Totalt antall søknader

 Prosentvis    økning fra 2008

MSc in Petroleum Engineering – TN

 925 (20)

 29,4 %

MSc in Offshore Technology – TN

 696 (30)

 34,9 %

Norwegian Language and Culture (1 year programme) – HF

  678 (80)

 92,6 %

MSc in Environmental Technology– TN

 372 (10)

 97,9 %

MSc in International Hotel and Tourism Leadership – SV

 298 (30)

 120 %

MSc in Computer Science – TN

 289 (20)

 Nytt i 2009

Joint Master of Arts in Migration and Intercultural Relations

 288 (7)

 Ikke opptak i 2008

MSc in Biological Chemistry – TN

 102 (10)

 Nytt i 2009