MENY

Rekordmange søkere til UiS

Universitetet i Stavanger har aldri hatt flere søkere. Dette går fram av søkertallene fra Samordna opptak og de lokale opptakene ved UiS.

Den rekordstore søkningen omfatter 3781 søkere til påbyggings- og videreutdanninger i det lokale opptaket, 6147 søkere i det internasjonale opptaket ved UiS og 4943 primærsøkere i det nasjonale opptaket, Samordna opptak (SO). Primærsøkere er søkere som har UiS som førstevalg.

Søkningen til påbyggings- og videreutdanninger ved UiS øker med 12 prosent fra i fjor, mens søkningen til de internasjonale studiene har gått opp 15,2 prosent sammenlignet med fjoråret. I det nasjonale opptaket, som omfatter grunnstudiene ved UiS, er søkningen til UiS omtrent som i fjor, med en liten nedgang på 2,37 prosent. Dette tilsvarer 120 færre primærsøkere.

– Dette er gode tall for UiS, som aldri har hatt flere søkere. Søkertallene viser at UiS er et attraktivt universitet og at Stavanger er en ettertraktet studentby, sier rektor Marit Boyesen ved UiS.

God internasjonal søkning
De internasjonale studiene, som hadde en god oppgang i søkertall også i fjor, har fortsatt framgang.  Det er hele 6147 internasjonale søkere som kniver om 204 studieplasser. Dette gir i gjennomsnitt over 30 søkere per studieplass.

Samtlige internasjonale studier har en framgang i søkertall. Spesielt populært er Petroleum Engineering, hvor 1162 søkere kjemper om 25 studieplasser.

Også årsstudium i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter (NOMSA) er godt søkt, med 1162 søkere til 75 studieplasser.

Etterspurte masterutdanninger
I år er det 3781 søkere til toårige masterstudier og videreutdanninger ved UiS. Disse kjemper om 1084 studieplasser. De toårige masterne er populære i det lokale opptaket.

Særlig populær er den toårige masteren i økonomi og administrasjon (siviløkonom), som også i år topper listen over flest søkere i det lokale opptaket. Tilsvarende holder toårig master i samfunnssikkerhet seg på en god andreplass, i år som i fjor.

Toårig master i risikostyring har en framgang på 23 prosent fra i fjor, det samme gjelder master i samfunnssikkerhet som tilbys på Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Også den teknologiske toårige masteren i samfunnssikkerhet som tilbys på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har god framgang, men en økning på 14 prosent fra i fjor.

Barnehagelærer (deltid over fire år) og påbyggingsstudiet barnehagepedagogikk er de to studiene i det lokale opptaket som har den største prosentvise framgangen fra forrige opptak, med henholdsvis 30 og 32 prosent flere søkere.

Økonomi på topp
I Samordna opptak følger UiS den nasjonale trenden med god søkning til økonomisk-administrative fag, helsefag, jus, ingeniør og sivilingeniør. I år som i fjor ligger bachelor i økonomi og administrasjon på topp ved UiS med flest primærsøkere. Hele 537 søkere har dette studietilbudet ved UiS som sitt førstevalg i SO.

Også bachelor i sykepleie, bachelor i petroleumsteknologi, bachelor i sosialt arbeid og bachelor i rettsvitenskap har mange søkere i SO.

Med på lista over de ti studiene ved UiS med flest primærsøkere i SO er også den femårige masteren i petroleumsteknologi og den femårige masteren i økonomi og administrasjon (siviløkonomstudiet).

Rettsvitenskap populært
Fortsatt er det bachelor i rettsvitenskap som topper listen over de ti studiene med flest søkere per studieplass i det nasjonale opptaket ved UiS. Hele 218 primærsøkere kniver om 35 plasser. Dette gir 6,2 primærsøkere per studieplass.

Like bak følger tre femårige mastere i teknologi. Master i offshoreteknologi har 5,9 primærsøkere per studieplass, master i industriell økonomi har 5,8 primærsøkere per studieplass og master i petroleumsteknologi har 5,7 primærsøkere per studieplass i det nasjonale opptaket.

Årsstudium i idrett, som har vært et populært studium ved UiS også tidligere år, er fortsatt med på lista over de ti studiene med flest søkere per studieplass i SO.

Det er totalt 4943 primærsøkere til 2040 studieplasser ved UiS i det nasjonale opptaket. Det gir 2,4 søkere per studieplass og plasserer UiS på en tredjeplass blant universitetene. Totalt er det 31076 søknader til UiS i SO.

De 10 mest populære studiene i nasjonalt opptak ved UiS:

Studium Primær-søkere Antall plasser
BA i økonomi og administrasjon 537 120
BA i sykepleie 433 210
BA i petroleumstekn. 282 60
BA i sosialt arbeid 243 80
BA i rettsvitenskap 218 35
BA i barnevern 206 100
Femårig MA i petroleumsteknologi 201 35
BA i reiselivsledelse 144 80
Femårig MA i øk. og adm. (siv.øk.) 134 30
BA i barnehagelærer-
utdanning
133 120


De 10 studiene med flest søkere per studieplass i nasjonalt opptak ved UiS (antall studieplasser i parantes):

Studium Primær-søkere pr. studie-
plass

 
Primær-søkere
BA i rettsvitenskap 6,2 (35) 218
Femårig MA i offshoreteknologi 5,9 (15) 88
Femårig MA i industriell økonomi 5,8 (20) 116
Femårig MA i petroleums-
tekn.
5,7 (35) 201

BA i fjernsyns- og
multimedieproduksjon

4,8 (20) 96
BA i petroleumstekn. 4,7 (60) 282
BA i øk. og adm. 4,5 (120) 537
Femårig MA i økonomi og administrasjon (siv.øk.) 4,5 (30) 134
Årsstudium i idrett/
kroppsøving
4,3 (20) 85
BA i petroleums-
geologi
3,8 (25) 96


Internasjonale søkere til UiS:

Studium Søkere Antall studie-plasser
Petroleum Engineering 1162 25
NOMSA (Norsk språk og kultur for fremmedspråklige) 1162 75
Offshore Technology 1052 35
Computer Science 744 10
Environmental Technology 518 10
Petroleum Geoscience 496 10
International Hotel and Tourism Leadership 462 15
Biological Chemestry 252 10
Master in Literacy studies 196 4
Master in Mathematics and
Physics (nytt fra 2013)
103 10
Sum: 6147 204


De 10 mest søkte studiene ved UiS i det lokale opptaket i 2013, rangert etter antall søkere:

Studium Søkere Antall studie-
plasser
Toårig MA i økonomi og administrasjon (siv.øk.) 460 80
Toårig MA i samfunnssikkerhet * 304 40
Helsesøsterutd., deltid 298 25
Toårig MA i endringsledelse 234 40
Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid (ettårig) 212 50
BA i utøvende musikk 186 30
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid 180 60
BA i barnehagelærer-
utdanning, deltid (fireårig)
161 50
BA i sykepleie, deltid (fireårig) 125 30
Toårig MA i industriell
økonomi
123 30

* Toårig master i samfunnssikkerhet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
 

Bilde av rektor Marit Boyesen som uttaler seg om søketallene ved UiS for 2013.

- Søkertallene viser at UiS er et attraktivt universitet, sier rektor Marit Boyesen.