MENY

Rekordmange studenter ved UiS

Aldri tidligere har Universitetet i Stavanger hatt så mange studenter som nå. Det totale antallet studenter høsten 2008 er 8263, viser ferske tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

Også når det gjelder antall egenfinansierte studenter kan Universitetet i Stavanger vise til rekord med 7582 studenter. Egenfinansierte studenter er de som er i ordinære studieprogrammer.

Antall studenter har steget for hvert opptak de siste tre årene. Utviklingen i totalt antall studenter ved UiS fra 2006 til 2008 er slik:

2006 2007 2008
7464 8172 8263


Utviklingen i egenfinansierte studenter ved UiS i perioden 2006-2008 er slik:

2006 2007 2008
6928  7441 7582


– Medier har tidligere meldt at UiS nå har det laveste studenttallet på mange år. Er det feil?

– Ja, det er feil. Vi har aldri noen gang hatt så mange studenter som vi har nå, både når vi ser på totalt antall studenthoder og studenter som går i poenggivende program. Imidlertid var det i en styresak om opptakstall oppgitt studenttall pr. 16. september. Det var ikke de endelige tallene, sier universitetsdirektør Per Ramvi.

Jevnt økende
Ramvi sier også at styresaken har ført til misforståelser om at årets søkertall fører til at UiS taper 20 millioner kroner.

– Summen på 20 millioner kroner er imidlertid et regnestykke som viser hvor mye UiS taper på ikke å fylle opp alle studieplassene. Dette skjer når søkere takker nei, ikke møter eller slutter underveis. At studenter ikke møter, er noe studiestedene sliter med hvert år og er ikke unikt bare for Stavanger verken i år eller tidligere år. Vi skulle ønske at de som tar imot en studieplass, faktisk møter. Gjør de ikke det, kan andre gå glipp av studieplass i tillegg til at UiS taper penger, påpeker Ramvi.

– Er du fornøyd med søkertallet til UiS dette året?

– Vi har langt flere søkere enn studieplasser, men søkerne er ujevnt fordelt. Noen studier har lange ventelister, mens andre har for få søkere. Tallet for totale søknader er stort og har vært jevnt økende fram til i fjor. Men primærsøkertallet gått ned de siste årene. Det er vi ikke fornøyd med, slår Ramvi fast.

Påvirkes av trender
Universitetsdirektøren sier at en nedgang i primærsøkertall ikke nødvendigvis fører til færre studenter. Imidlertid kan det bety redusert inntakskvalitet.

Ramvi sier at søkertallet er mest utsatt når arbeidsmarkedet er stramt som det er i Stavanger nå. Søkertallet er konjunkturavhengig og påvirkes også av nasjonale trender i søkertall og studievalg.

Enkelt å få jobb
– Arbeidsledigheten i Stavanger er den laveste på 30 år. Det påvirker flere studier. UiS har blant annet et stort antall studieplasser som utdanner til offentlig sektor. Disse studiene har en nedgang på landsbasis, og UiS følger landstrenden på disse. I dårlige tider øker søkningen til slike studier, for da søker ungdommen til såkalte trygge yrker. Vi vet også at søkningen til masterstudier går ned når det er så enkelt å få jobb som nå, sier Ramvi.

Universitetet i Stavanger har et mål om å ha 9000 studenter i 2020. Det betyr en økning i studenttallet på 2,5 prosent årlig i årene framover. Universitetet går nå nøye gjennom frafall og gjennomstrømning i studieprogrammene. Styret har bedt om å få seg forelagt en sak om dette.