MENY

Rekordsøkning til UiS

Universitetet i Stavanger har aldri hatt flere studiesøkere. Dette går fram av søkertallene fra Samordna opptak og de lokale opptakene ved UiS.

Den rekordstore søkningen omfatter 5659 primærsøkere i det nasjonale opptaket, Samordna opptak (SO) til 2162 studieplasser. Dette er 766 flere søkere og en oppgang på 15,77 prosent fra i fjor. Primærsøkere er søkere som har UiS som førstevalg av studiested. I tillegg har de lokale opptakene ved UiS 4456 primærsøkere til toårige masterstudier og påbyggings- og videreutdanninger, som er 16 prosent opp. Antall internasjonale primærsøkere er 1775, en økning på 10 prosent fra fjoråret.

– Dette er gledelige tall for UiS og en solid oppgang fra i fjor. Søkertallene viser at UiS er et attraktivt universitet og at Stavanger er en ettertraktet studentby, sier strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes ved UiS.

Blant universitetene er det bare UiO som i SO har en større økning i antall primærsøkere enn UiS med 55 flere, og det er kun UiN som har en større prosentvis oppgang enn UiS med 18,7 prosent, som utgjør 383 søkere.

Flere vil bli sykepleiere
På landsbasis er det størst økning i søkningen til sykepleierutdanningen i SO, som er 17,5 prosent opp fra i fjor. På UiS er oppgangen på hele 40,3 prosent, og sykepleie er den utdanningen med flest antall søkere, fulgt av bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon.

På Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS er det bachelorstudiet i regnskap og revisjon som har den prosentvis største oppgangen med 55 prosent, fulgt av barnevern med 49 prosent. Det er fortsatt bachelorstudiet i rettsvitenskap som det er vanskeligst å komme inn på ved dette fakultetet med over sju primærsøkere per studieplass. Det er Det samfunnsvitenskapelige fakultet som har størst økning i antall søkere i SO. 530 av økningen på 766 søkere er på dette fakultetet.

Oppgang for lærerutdanningene
Også på Det humanistiske fakultet ved UiS er det oppgang i de fleste studiene i SO både i antall søkere per studieplass og i totalt antall søkere. Dette gjelder også lærerutdanningene; særlig stor er økningen for grunnskolelæreutdanningene og lektorutdanningene som går opp langt over landsgjennomsnittet for disse utdanningene. På dette fakultetet er det årsstudiet i kroppsøving/idrett som har størst økning med 65,8 prosent og flest søkere per studieplass.  

Byggingeniør-studiet øker
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har en nedgang i søkere i SO totalt sett på 7,5 prosent, men har fortsatt en solid søkermasse per studieplass. Ingeniørstudiet i bygg har en økning på hele 75 prosent til 149 søkere, bare slått av ingeniørstudiet i maskin med 154 søkere.

Søkningen til de petroleumsrettede studiene i SO går kraftig ned, men det femårige masterstudiet i industriell økonomi, petroleumsteknologi har en solid søkning på 5,2 per studieplass. Ellers er det også oppgang i søkere til de fleste av de oljerelaterte studiene i de lokale opptakene (se nedenfor).

Hard internasjonal kniving
1775 internasjonale primærsøkere kniver om 210 studieplasser i det internasjonale opptaket ved UiS. Samtlige internasjonale studier har høye søkertall per studieplass. På topp ligger Offshore Engineering, Marin and Subsea Technology med 18,8 søkere per studieplass, Computer Science har 18,7 og Petroleum Engineering, Well Engineering 16,1. De oljerelaterte studiene er populære hos de internasjonale søkerne. I gjennomsnitt har disse en økning i søkningen på 14,7 prosent.

Etterspurte toårige masterstudier
De lokale opptakene ved UiS har 4456 primærsøkere til 1054 studieplasser. Dette er også søknader som behandles av UiS og omfatter toårige masterstudier og påbyggings- og videreutdanninger. UiS har aldri før hatt så mange søkere til de lokale opptakene.

De toårige masterutdanningene ved Det teknisk-naturvitenskapelig fakultet har i gjennomsnitt økt med 26 % fra i fjor og har i gjennomsnitt på 4,8 søkere per studieplass. Det mest populære studiet er industriell økonomi med 279 søkere, som utgjør 9,3 søkere per studieplass, fulgt av Offshore Technology – Subsea Technology med 8,8 søkere. Søkningen til de toårige petroleumsmasterne øker i gjennomsnitt med 5,6 prosent.

Det humanistiske fakultetet har i gjennomsnitt 3,5 søkere per studieplass i lokalt opptak og en økning på tre prosent fra i fjor. Det mest populære studiet er praktisk pedagogisk utdanning heltid med 450 søkere, som er ni søkere per studieplass.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har 5,4 primærsøkere per studieplass og en økning på 15,3 prosent. Det mest søkte studiet i lokalt opptak er det toårige masterstudiet i økonomi og administrasjon med 515 søkere, mens det er vanskeligst å komme inn på helsesøsterutdanningen, som har 14,2 søkere per studieplass.

De mest populære studiene
Nedenfor følger oversikter over de mest populære studiene ved UiS fra Samordna opptak og de lokale opptakene ved UiS:

UiS-studier med flest primærsøkere per studieplass i det nasjonale opptaket:

Utdanning

Primærsøkere per studieplass
(antall
primærsøkere i parentes)
Rettsvitenskap, bachelor  7,1     (250)
Industriell økonomi (bygg, data, elektro, kjemi og miljø, maskin), femårig master  6,8      (89)
Industriell økonomi (petroleumsteknologi), femårig master  5,2     (78)
Økonomi og administrasjon, femårig master  4,8     (143)
Informasjonsteknologi, femårig master  4,4     (44)
Kroppsøving/idrett, årsstudium  4,4     (131)
Sosialt arbeid, bachelor  4,1    (327)
Økonomi og administrasjon, bachelor  4,0     (503)
Maskiningeniør, bachelor  3,9     (154)
Fjernsyns- og multimedieproduksjon, bachelor  3,9     (77)

UiS-studier med flest primærsøkere i det nasjonale opptaket:

Utdanning Antall primærsøkere
(studieplasser
i parentes)
Sykepleierutdanning, bachelor  644    (240)
Økonomi og administrasjon, bachelor  503    (125)
Sosialt arbeid, bachelor  327    (80)
Barnevern, bachelor  268    (100)
Rettsvitenskap, bachelor  250    (35)
Regnskap og revisjon, bachelor  186    (50)
Reiselivsledelse, bachelor  164    (80)
Maskiningeniør, bachelor  154    (40)
Byggingeniør, bachelor  149    (45)
Økonomi og administrasjon, femårig master  143    (30)

Studier med flest antall primærsøkere i de lokale opptakene ved UiS:

Studium  Antall primærsøkere
(studieplasser i
parentes)
Økonomi og administrasjon, toårig master  515    (90)
Praktisk pedagogisk utdanning, heltid  450    (50)
Helsesøsterutdanning, toårig videreutdanning  354    (25)
Praktisk pedagogisk utdanning, deltid  279    (60)
Industriell økonomi, toårig master  279    (30)
Samfunnssikkerhet, toårig master (SV)  239    (40)
Endringsledelse, toårig master  232    (40)
Utøvende musikk, bachelor  176    (30)
Elektro, bachelor – Y-veien  161    (20)
Helsevitenskap, toårig master  120    (65)

Studier med flest antall primærsøkere i internasjonalt opptak ved UiS:

Studium Antall primærsøkere
(studieplasser i parentes)
NOMSA (Norsk språk og kultur for fremmedspråklige)*  254    (75)
Offshore technology, Marin and Subsea Technology  188    (10)
Computer Science  187    (10)
Petroleum Engineering, Well Engineering  161    (10)
Petroleum Engineering, Reservoir Engineering  147    (10)
International Hotel and Tourism Leadership  145    (15)
Petroleum Geoscience  133    (10)
Offshore technology, Industrial Asset Management  124    (10)
Environmental Technology   95    (10)
Biological Chemestry   89    (10)

* For NOMSA er det ikke primærsøkere da dette er et eget opptak.

UiS-logo