MENY

Rekordsøkning til Universitetet i Stavanger

Antallet studiesøkere til UiS er i år 14.135, som er rekord. Det viser tall fra Samordna opptak og de lokale opptakene ved UiS.

Student-registrering Gledelig mange vil studere ved UiS til høsten. (Foto: Asbjørn Jensen)

UiS er også på listen over de mest søkte studiene nasjonalt, med sykepleierutdanningen på syvende plass.

Søkningen omfatter 5749 primærsøkere til 2266 studieplasser i det nasjonale opptaket, Samordna opptak (SO).

Dette er den nest høyeste søkningen UiS har hatt i SO tross en liten nedgang på 2,8 prosent fra fjorårets rekord. Primærsøkere er søkere som har UiS som førstevalg av studiested. 

I tillegg har de lokale opptakene ved UiS aldri hatt flere søknader. De lokale opptakene omfatter toårige masterstudier og påbyggings- og videreutdanninger og søknader for internasjonale studenter.  

Antall internasjonale primærsøkere har økt med hele 51 prosent. 2999 internasjonale søkere kniver om 290 studieplasser. 5387 primærsøkere har søkt toårige masterstudier og påbyggings- og videreutdanninger, som er 5,4 prosent opp.

– Dette er gledelige tall for UiS og viser at UiS er et attraktivt universitet og Stavanger en ettertraktet studentby, sier kommunikasjonsrådgiver Susanna King.

Flere vil bli sykepleiere

Sykepleie, data og barnevern er studiene med størst oppgang i antall søkere ved UiS i Samordna opptak. Søkningen til UiS følger dermed i stor grad de nasjonale trendene.

For sykepleieutdanningen er økningen på 8,5 prosent, i alt er det 940 primærsøkere til de 275 studieplassene. Dette er det største antallet søkere UiS har hatt noen gang til en utdanning. Nasjonalt sett har søkerne til sykepleierutdanninger økt med seks prosent.

– Jeg er glad for de høye søkertallene til helsefagutdanningene. Vi blir flere og vi blir eldre, så det er helt klart et stort behov for enda flere kvalifiserte og motiverte medarbeidere innen helsefagene i årene som kommer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie om søkertallene til høyere utdanning.

Rekordsøkning til barnevern

På Det samfunnsvitenskapelige fakultet har også bachelor i barnevern rekordhøye søkertall med 281 primærsøkere til 105 studieplasser, en oppgang på 12 prosent. Flest antall søkere per studieplass har siviløkonomutdanningen med 5,8. Også statsvitenskap og hotelledelse har en god økning med henholdsvis 16,5 og 8,7 prosent. Samlet sett har fakultetet en liten nedgang på 0,4 prosent.

På Det humanistiske fakultet er det bachelor i historie, årsstudium i kunst og håndverk, bachelor i engelsk språk og litteratur, drama årsstudium og grunnskolelærer 5.-10. trinn som har størst prosentvis oppgang. Øvrige lærerutdanninger går noe ned fra fjorårets toppår, men har fortsatt i snitt over to søkere per studieplass. Flest antall søkere har barnehagelærerutdanningen heltid med 156 primærsøkere. Samlet sett har fakultetet en nedgang på 4,1 prosent.

– Vi trenger flere dyktige lærere her i landet. Læreryrket er et viktig, krevende, meningsfullt og morsomt yrke som gir svært gode jobbmuligheter, så jeg er glad for at mange ønsker å bli lærere, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Data og oljerelaterte studier

På landsbasis er informasjonsteknologi det utdanningsområdet som øker mest med 31 prosent; det samme har søkningen til bachelor i data ved UiS. I alt konkurrerer 141 primærsøkere om 50 studieplasser. Samlet sett går Det teknisk og naturvitenskaplige fakultet tilbake med 8,8 prosent.

Søkertallene til de oljerelaterte studiene er sammensatt; bachelor i petroleumsgeologi og femårig master i industriell økonomi petroleumsteknologi i Samordna opptak øker med henholdsvis 33 og 17 prosent, de øvrige petroleumsutdanningene går tilbake. Den markante nedgangen som har vært to år på rad har stoppet opp, i år er den kun fire prosent, og alle utdanningene utenom en fyller opp studieplassene.

I det lokale opptaket er det hard konkurranse om plassene til toårige masterutdanninger innen offshoreteknologi, og Offshore teknologi industriell teknologi og driftsledelse har 68,9 prosent flere primærsøkere i år. Til sammen er det 7,4 prosent oppgang til petroleums- og offshoreutdanninger til to-årige masterutdanninger. I internasjonalt opptak er det hele 16,9 prosent oppgang med 1025 primærsøkere til 70 studieplasser for petroleum- og offshoreutdanninger.

Hard internasjonal kniving

2999 internasjonale primærsøkere kniver om 290 studieplasser i det internasjonale opptaket som er hele 10,3 primærsøkere per studieplass. Samtlige internasjonale studier har høye søkertall per studieplass. Flest søkere har de to studietilbudene innen Business Administration med 530 primærsøkere. Computer Science har hele 28,9 søkere per studieplass.

Etterspurte toårige masterstudier

De lokale opptakene ved UiS har 5387 primærsøkere til 1292 studieplasser og en oppgang på 5,4 %. Det samfunnsvitenskapelige fakultet har nesten fem primærsøkere per studieplass, en oppgang på hele 29 prosent. Det mest søkte studiet er helsesøsterutdanningen med 339 søkere, som også er det studiet med høyest antall søkere per studieplass (13,6). Til sammen er det 2161 primærsøkere til fakultetet.

Det humanistiske fakultetet har 1928 søkere og i gjennomsnitt 3,5 søkere per studieplass i lokalt opptak, en nedgang på 6,8 prosent fra fjorårets rekord. Den mest søkte videreutdanningen er praktisk pedagogisk utdanning (PPU) med 1059 primærsøkere.

De toårige masterutdanningene ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har gått noe ned med 5,3 prosent fra i fjor og har i gjennomsnitt på 4,6 søkere per studieplass. Det mest søkte studiet er industriell økonomi med 331 primærsøkere, fulgt av bachelor i elektro, Y-veien med 147 primærsøkere.

De mest populære studiene

Nedenfor følger oversikter over de mest populære studiene ved UiS fra Samordna opptak og de lokale opptakene ved UiS:

UiS-studier med flest primærsøkere per studieplass i det nasjonale opptaket:
Utdanning Primærsøkere per studieplass (antall primærsøkere i parentes)
Økonomi og administrasjon, femårig master 5,8 (115)
Kunst og håndverk årsstudium

5,5 (55)

Hotelledelse, bachelor 5,0 (199)
Sosialt arbeid, bachelor 5,0 (389)
Kroppsøving/idrett, årsstudium 4,8 (143)
Matematikk årsstudium 4,0 (80)
Fjernsyns- og multimediproduksjon, bachelor 4,0 (80)
Rettsvitenskap, bachelor 3,7 (216)
Industriell økonomi (petroleumsteknologi), femårig master 3,5 (69)
Sykepleierutdanning, bachelor 3,4 (940)

 

UiS-studier med flest primærsøkere i det nasjonale opptaket:

Utdanning Antall primærsøkere (studieplasser i parentes)
Sykepleierutdanning, bachelor 940 (275)
Sosialt arbeid. bachelor 398 (80)
Økonomi og administrasjon, bachelor 392 (125)
Barnevern, bachelor 281 (105)
Rettsvitenskap, bachelor 216 (58)
Hotelledelse, bachelor 199 (40)
Barnehagelærer, bachelor heltid 156 (110)
Regnskap og revisjon, bachelor 155 (50)
Sosiologi årsstudium 145 (50)
Kroppsøving/idrett, årsstudium 143 (30)
Studier med flest antall primærsøkere i de lokale opptakene ved UiS:
Studium Antall primærsøkere (studieplasser i parentes)
Praktisk pedagogisk utdanning (PPU), hel- og deltid 1059 (220)
Helsesøsterutdanning, 2 år deltid 339 (25)
Industriell økonomi, toårig master 331 (45)
Endringsledelse, toårig master 219 (40)
Regnskap og revisjon, toårig master 207 (25)
Samfunnssikkerhet, toårig master 199 (48)
Utøvende musikk, bachelor 4 år 174 (22)
Rus og psykisk helsearbeid, toårig master 164 (35)
Økonomi og administrasjon - strategi og ledelse, toårig master 157 (15)
Elektro, bachelor Y-vei 147 (30)

 

Studier med flest antall primærsøkere i det internasjonale opptaket ved UiS:

Studium Antall primærsøkere (studieplasser i parentes)
Business Administration, Master (Strategy and management, business innovation) 530 (30)
Computer Science, Master 289 (10)
NOMSA (Norsk språk og kultur for fremmed-språklige)*  280 (75)
Nordic Master in Social Work and Welfare  225 (40)
International Hospitality Management  170 (15)
Offshore tech., Marine and Subsea Technology  170 (10)
Petroleum Engineering, Reservoir Engineering  170 (10)
Offshore tech., Risk Management 160 (10)
Petroleum Engineering, Well Engineering  151 (10)
Environmental Technology  144 (10)

* For NOMSA er det ikke primærsøkere da dette er et eget opptak.

Susanna King, kommunikasjonsrådgiver ved Universitetet i Stavanger

– Dette er gledelige tall for UiS, sier kommunikasjonsrådgiver Susanna King